Olet täällä

Toimeentulotuki

talouskuva

23.1.2019 alkaen voi sosiaalipalveluihin jättää sähköisen yhteydenottopyynnön.

Toimeentulotuki on henkilön viimesijainen toimeentulon muoto.
Toimeentulotukiasiat käsitellään aikuis- ja perhesosiaalityön palveluissa.

Toimeentulotuki muodostuu perustoimeentulotuesta, täydentävästä toimeentulotuesta ja ehkäisevästä toimeentulotuesta.

Perustoimeentulotuki haetaan Kelasta.
Lisätietoa perustoimeentulotuesta: http://www.kela.fi/toimeentulotuki-nain-haet
Pikaopas
Kelan palvelunumerot

Täydentävä ja ehkäisevä toimeentulotuki

Kunta voi myöntää edelleen täydentävää ja ehkäisevää toimeentulotukea sellaisiin erityisiin menoihin, joita perustoimeentulotuki ei kata.
Sinulla täytyy olla voimassaoleva perustoimeentulotuen päätös Kelasta, ennen kuin hakemus voidaan käsitellä sosiaalitoimessa.
Ehkäisevää toimeentulotukea voidaan myöntää erityisin perustein henkilön tai perheen selviytymisen tukemiseksi.

Täydentävän ja/tai ehkäisevän toimeentulotuen hakemus
 

 

 

 

 

Palvelusta vastaa