Olet täällä

Työllistämisen kuntalisä

Kuntalisä

Laukaan kunta maksaa järjestöille, yhdistyksille ja yrityksille 400 euroa/kuukausi/työntekijä suuruista kuntalisää niiden työllistäessä tai ottaessa oppisopimustyösuhteeseen (ammatillisiin perustutkinto-opintoihin) yli 300 päivää työmarkkinatukea työttömyyden perusteella saaneita laukaalaisia työttömiä työnhakijoita.

Kuntalisää voivat saada järjestöt, yritykset, yhdistykset ja yksityiset työnantajat.

Työllistämisen kuntalisä on tarkoitettu henkilön palkkaamisesta syntyviin työtila-, työvaate-, perehdyttämis-, ja ohjaus- ja työtehtävän hoitamiseen tarvittavien lupakorttien hankkimiskustannuksiin. Elinkeinotoimintaa harjoittavalle työnantajalle tuki myönnetään de minimis tukena.

Kuntalisä maksetaan täysiltä kuukausilta. Kuntalisää maksetaan pääsääntöisesti enintään 6 kk/henkilö. Poikkeustapauksissa tukiaikaa voidaan pidentää maksimissaan yhteen vuoteen. Kuntalisän maksamisen edellytys on, että tuki on haettu kuukauden sisällä työsuhteen alkamisesta.

Täyteen kuntalisään edellytetään vähintään 85 %:nen työaika ja työstä on maksettava alalla voimassa olevan työehtosopimuksen mukaista palkkaa.

Oppisopimustyösuhteessa kuntalisää maksetaan maksimissaan kaksi vuotta. Ensimmäisenä vuonna tuki on 400 euroa/kk ja toisena vuonna 200 euroa / kk. Kuntalisää on haettava ennen oppisopimussuhteen alkamista.

Oppisopimustyösuhteessa palkkatuki, koulutuskorvaus ja kuntalisä eivät saa ylittää kokonaiskustannuksia.

Kuntalisää voidaan harkinnalla myöntää perustelluista syistä myös muille kuin alussa mainituille kohderyhmille. Päätöksen harkinnanvaraisten kuntalisien myöntämisestä tekee työllistämispäällikkö Seppo Virta.

Kuntalisä myönnetään vuosittain talousarvioon varattujen määrärahojen puitteissa.

 Hakemuksen liitteet:

  • kopio työsopimuksesta
  • palkkatuettuihin työsuhteisiin kopio TE-toimiston palkkatukipäätöksestä
  • oppisopimustyösuhteisiin kopio oppisopimuspäätöksestä

Palvelusta vastaa