Olet täällä

Vammaispalvelut

pyoratuoli.jpg

 

Vammaispalvelujen tehtävänä on järjestää vammaispalvelulain ja kehitysvammalain mukaiset palvelut ja tukitoimet.

Vammaispolitiikan tavoitteena on vammaisen henkilön oikeus yhdenvertaiseen elämään muiden henkilöiden kanssa.

Laukaan vammaispalvelujen blogi

Yleiset vammaispalvelut:

Yleiset vammaispalvelut muodostuvat vaikeavammaisille tarkoitetuista subjektiivisista oikeuksista ja määrärahasidonnaisista avustuksista.

Laukaan kunnan vammaispalveluohje.

Vammaispalvelulain mukaiset subjektiiviset oikeudet:
- kuljetuspalvelu  (Tästä linkistä löydät lisätietoja sosiaalihuoltolain mukaisesta kuljetuspalvelusta.)
- palveluasuminen
- asunnon muutostyöt
- henkilökohtainen apu                    

Vammaispalvelulain mukaiset määrärahasidonnaiset avustukset: 
- päivittäisistä toiminnoista suoriutumisessa tarvittavat koneet, välineet ja laitteet
- sopeutumisvalmennus
- erityisravinto
- ylimääräiset vaatekustannukset

Kuljetuspalveluhakemus
Henkilökohtainen apu -hakemus
Hakemus asunnon muutostöistä ja asuntoon kuuluvista välineistä ja laitteista
Autonavustus -hakemus
Palveluasuminen -hakemus

Kuljetuspalvelu -ohje
Työaikailmoitus

Vammaispalvelulain ja asetuksen mukaisia palveluita ja tukitoimia järjestetään silloin, kun vammainen henkilö ei saa riittäviä ja hänelle sopivia palveluita ja etuuksia muun lain nojalla.

Hakeminen:
Kirjallinen hakemus, jossa liitteenä lääkärintodistus ja mahdollisesti tarvittavat erityistyöntekijän lausunnot ja kustannusarvio toimitetaan sosiaalitoimistoon, postiosoite: Laukaan kunta, sosiaalitoimisto, vammaispalvelut, PL 6, 41 341 LAUKAA.

Vammaispalvelujen käsikirja

Kehitysvammaisille järjestetyillä palveluilla edistetään ihmisten osallisuutta, tuetaan asumista ja työhön osallistumista sekä turvataan heidän tarvitsemaansa hoitoa ja huolenpitoa. Palvelut järjestetään kehitysvammalain mukaisena erityishuoltona ja vammaispalvelulain tai -asetuksen perusteella.

Palveluihin hakeudutaan suoraan palveluyksiköiden kautta.

Palveluohjaus ja kuntoutus
Ensitietoa, neuvontaa ja tukea kehitysvammaisille kohdennetuista palveluista antaa palveluohjaaja. Hän koordinoi myös kuntoutussuunnitelmien tekemistä Kelalle.

Tukihenkilötoiminta -esite
Tukihenkilö -hakemus
Tukihenkilön kuukausiraportti

Palvelusta vastaa

vs. Sosiaaliohjaaja
Puhelinnumero(t): 
040 7382 457
Sosiaaliohjaus, henkilökohtaisen avun päätökset, asunnon muutostyöt, asuntoon kuuluvat välineet, koneet ja laitteet, palveluasuminen, määrärahasidonnaiset avustukset. Puhelinaika klo 9.30-10.30
Sähköpostiosoite: 
vs. Sosiaaliohjaaja
Puhelinnumero(t): 
040 5723 534
Henkilökohtaisen avun neuvonta, aikuisten ohjaus ja neuvonta, kuljetuspalvelut, tukihenkilötoiminta. Puhelinaika 9.30-11.30
Sähköpostiosoite: 
Vs. Vammaispalveluohjaaja
Puhelinnumero(t): 
Matkapuhelin
040 7265 660
Kehitysvammaisten asumisen sekä työ- ja päivätoiminnan ostopalvelut, perhehoidon yhteyshenkilö
Sähköpostiosoite: 
Palveluohjaaja
Puhelinnumero(t): 
040 5503 718
Lapsiperheiden ja nuorten ohjaus ja neuvonta, lasten ja nuorten kuntoutussuunnitelmat, perhehoidon yhteyshenkilö Puhelinaika asiakkaille 9.30-11.30
Sähköpostiosoite: 

Palvelut, joista voisit myös olla kiinnostunut

Asumispalveluihin kuuluvat asunto sekä asumiseen liittyvät palvelut, jotka ovat välttämättömiä asukkaan jokapäiväiselle suoriutumiselle.