Olet täällä

Vammaispalvelut

pyoratuoli.jpg

Muutoksia palveluissa:

 

Käymme läpi asiakkaittemme tilanteita poikkeusolojen aikana.  Jos teillä itsellänne ilmenee jotain erityistä koronaviruksesta johtuen, voitte olla ensisijaisesti yhteydessä alla oleviin numeroihin:
Marjut Niskanen, p. 040 7382 457
Anna-Maria Laitinen:, p. 040 7265 660


 

Vammaispalvelujen tehtävänä on järjestää vammaispalvelulain ja kehitysvammalain mukaiset palvelut ja tukitoimet.

Vammaispolitiikan tavoitteena on vammaisen henkilön oikeus yhdenvertaiseen elämään muiden henkilöiden kanssa.

Laukaan vammaispalvelujen blogi

Yleiset vammaispalvelut:

Yleiset vammaispalvelut muodostuvat vaikeavammaisille tarkoitetuista subjektiivisista oikeuksista ja määrärahasidonnaisista avustuksista.

Laukaan kunnan vammaispalveluohje.

Vammaispalvelulain mukaiset subjektiiviset oikeudet:
- kuljetuspalvelu  (Tästä linkistä löydät lisätietoja sosiaalihuoltolain mukaisesta kuljetuspalvelusta.)
- palveluasuminen
- asunnon muutostyöt
- henkilökohtainen apu                    

Vammaispalvelulain mukaiset määrärahasidonnaiset avustukset: 
- päivittäisistä toiminnoista suoriutumisessa tarvittavat koneet, välineet ja laitteet
- sopeutumisvalmennus
- erityisravinto
- ylimääräiset vaatekustannukset

Kuljetuspalveluhakemus
Henkilökohtainen apu -hakemus
Hakemus asunnon muutostöistä ja asuntoon kuuluvista välineistä ja laitteista
Autonavustus -hakemus
Palveluasuminen -hakemus

Kuljetuspalvelu -ohje
Työaikailmoitus

Vammaispalvelulain ja asetuksen mukaisia palveluita ja tukitoimia järjestetään silloin, kun vammainen henkilö ei saa riittäviä ja hänelle sopivia palveluita ja etuuksia muun lain nojalla.

Hakeminen:
Kirjallinen hakemus, jossa liitteenä lääkärintodistus ja mahdollisesti tarvittavat erityistyöntekijän lausunnot ja kustannusarvio toimitetaan sosiaalitoimistoon, postiosoite: Laukaan kunta, sosiaalitoimisto, vammaispalvelut, PL 6, 41 341 LAUKAA.

Vammaispalvelujen käsikirja

Kehitysvammaisille järjestetyillä palveluilla edistetään ihmisten osallisuutta, tuetaan asumista ja työhön osallistumista sekä turvataan heidän tarvitsemaansa hoitoa ja huolenpitoa. Palvelut järjestetään kehitysvammalain mukaisena erityishuoltona ja vammaispalvelulain tai -asetuksen perusteella.

Palveluihin hakeudutaan suoraan palveluyksiköiden kautta.

Palveluohjaus ja kuntoutus
Ensitietoa, neuvontaa ja tukea kehitysvammaisille kohdennetuista palveluista antaa palveluohjaaja. Hän koordinoi myös kuntoutussuunnitelmien tekemistä Kelalle.

Tukihenkilötoiminta -esite
Tukihenkilö -hakemus
Tukihenkilön kuukausiraportti

Palvelusta vastaa

vs. Sosiaaliohjaaja
Puhelinnumero(t): 
040 7382 457
Puhelinaika ma - pe klo 9 - 9:30 Sosiaaliohjaus, asunnon muutostyöt, asuntoon kuuluvat välineet, koneet ja laitteet, palveluasuminen, määrärahasidonnaiset avustukset.
Sähköpostiosoite: 
vs. Sosiaaliohjaaja
Puhelinnumero(t): 
040 5723 534
Aikuisten ohjaus ja neuvonta, henkilökohtainen apu, kuljetuspalvelut, tukihenkilötoiminta, aikuisten kuntoutussuunnitelmat
Sähköpostiosoite: 
Vs. Vammaispalveluohjaaja
Puhelinnumero(t): 
Matkapuhelin
040 7265 660
Kehitysvammaisten asumisen sekä työ- ja päivätoiminnan ostopalvelut, perhehoidon yhteyshenkilö
Sähköpostiosoite: 

Palvelut, joista voisit myös olla kiinnostunut

Asumispalveluihin kuuluvat asunto sekä asumiseen liittyvät palvelut, jotka ovat välttämättömiä asukkaan jokapäiväiselle suoriutumiselle.