Olet täällä

Vammaisten asumispalvelut

Asumispalveluilla tarkoitetaan tuki- ja palveluasumista sekä erilaisia palvelu- ja tukitoimia joiden avulla mahdollistetaan vammaisen henkilön itsenäinen asuminen. Asumispalveluita voidaan järjestää mm. omassa kodissa, ryhmäkodissa, perhehoidossa tai muussa vammaiselle itselleen parhaiten soveltuvassa  paikassa.

Saran asunnot.jpg

Vaikeavammaiset

Kunnan on järjestettävä vammaispalvelulain mukainen  palveluasuminen vaikeavammaiselle henkilölle, mikäli henkilö vammansa tai sairautensa vuoksi tarvitsee välttämättä toisen ihmisen apua selviytyäkseen päivittäisistä toiminnoistaan.

Vammaispalvelulain mukaiseen palveluasumiseen kuuluvat asunto sekä asumiseen liittyvät palvelut sekä tukitoimet, jotka ovat välttämättömiä asukkaan jokapäiväiselle suoriutumiselle.

Kehitysvammaiset

Kehitysvammaisille henkilöille järjestetään asumispalveluita kehitysvammalain perusteella erityishuoltona, ellei niitä voida järjestää vammaispalvelulain nojalla.

Asumispalveluita kehitysvammaisille järjestetään tuettuna asumisena omassa asunnossa, ohjattuna tai autettuna asumisena perhehoidossa, kunnan omissa asumisyksiköissä tai ostopalveluna kuntayhtymiltä sekä yksityisiltä palveluntuottajilta.

Palveluasuminen ja perhehoito
Palveluasumiseen liittyvissä asioissa yhteyshenkilö on Anna-Maria Laitinen, perhehoidon asioissa yhteydenotot Heidi Oraseen.

Itsenäisen asumisen tuki
Itsenäisen asumisen ohjaaja työskentelee itsenäisesti asuvien kehitysvammaisten kodeissa, tehtävänä ohjata ja tukea asiakasta selviytymään mahdollisimman itsenäisesti omassa elinympäristössään.

Itsenäisen asumisen ohjaaja Mari Palokangas
Puh. 0400 710 172

Laukaan kunnan asumisyksiköt kehitysvammaisille henkilöille

Saran asunnot

Sarakuja 4, 41340 Laukaa puh. 040 7064 302

Saran asunnot on aloittanut toimintansa 1.10.2015. Uuteen kiinteistöön on rakennettu koti 15:sta ympärivuorokautista tukea tarvitseville kehitysvammaiselle.

Niemen asunnot

Yläniementie 29, 41340 Laukaa puh. 040 7511 686

Niemen asunnot on aloittanut toimintansa 1.6 2017. Niemen asunnoilla ohjataan ja tuetaan niitä vammaisia, joilla on jo valmiuksia itsenäisempään asumiseen.  Niemen asunnoilla on tarjolla itsenäisempää rivitaloasumista sekä ryhmämuotoista asumista. Kaiken kaikkiaan asuntokokonaisuudessa on koti 13 kehitysvammaiselle henkilölle.

Saran ja Niemen asuntojen esimiehenä toimii palvelupäällikkö Anne Mari Koukka.

Palvelusta vastaa

Vs. Vammaispalveluohjaaja
Puhelinnumero(t): 
Matkapuhelin
040 7265 660
Kehitysvammaisten asumisen sekä työ- ja päivätoiminnan ostopalvelut, perhehoidon yhteyshenkilö
Sähköpostiosoite: 
Palveluohjaaja
Puhelinnumero(t): 
040 5503 718
Lapsiperheiden ja nuorten ohjaus ja neuvonta, lasten ja nuorten kuntoutussuunnitelmat, perhehoidon yhteyshenkilö Puhelinaika asiakkaille 9.30-11.30
Sähköpostiosoite: 

Palvelut, joista voisit myös olla kiinnostunut

Vammaispalvelujen tehtävänä on järjestää vammaispalvelulain ja kehitysvammalain mukaiset palvelut ja tukitoimet.
Laukaan kunnan perimät sosiaali- ja terveyspalvelumaksut