Olet täällä

Vanhusten palvelujen hallinto

Kansio

Yhteistä vastuuta vanhuuden hyvinvoinnista – Laukaan kunnan ikäihmisten hyvinvointistrategia 2018 - 2025 (pdf)

Ikäihmisten palveluopas 2020 (pdf)

Kotihoidon ja asumispalvelujen myöntämisen perusteet 1.1.2019 alkaen (pdf)

Vanhusten palvelujen jonotusajat 1.1. – 30.6.2020 (pdf)

 

Lomakkeita

Ilmoitus iäkkään henkilön palvelutarpeesta (pdf)

Tiedote ilmoitusvelvollisuudesta (pdf)

Sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun lain (812/2000) mukainen muistutus (pdf)

Palaute vanhusten palveluista (pdf)

 

Palvelusta vastaa

Palvelut, joista voisit myös olla kiinnostunut

Sosiaaliasiamies antaa puolueetonta neuvoa sosiaalihuollon asiakkaalle hänen asiassaan.
Sosiaalipäivystys on ympärivuorokautinen palvelu akuuttien sosiaalisten ongelmien ratkaisuun.