Olet täällä

Vesi- ja jätevesihuolto

lavuaari.jpg

Vesihuoltolaitosten toiminta-alueet on vahvistettu kunnanhallituksessa 6.11.2006. Tietoja vahvistetuista toiminta-alue rajauksista saa ympäristötoimesta tai kunnan vesi- ja viemärilaitokselta.

Liittymishakemus toimitetaan Laukaan Vesihuolto Oy:lle tai alueella toimivalle vesiosuuskunnalle.

Vesihuoltolaitoksen (mukaan lukien osuuskunnat) toiminta-alueella sijaitseva kiinteistö on vesihuoltolain 10 §:n mukaan liitettävä vesihuoltolaitoksen verkostoon.
Liittymisvelvollisuudesta voi perustelluin syin hakea vapautusta kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselta vesihuoltolain 11 § mukaisesti. Vapauttamisen perusteena on liittymisen kohtuuttomuus kiinteistön omistajalle (esim. liittämisestä aiheutuvat kustannukset, vesihuoltolaitoksen palvelujen vähäinen tarve tai muu vastaava erityinen syy). Vapauttamisen edellytyksenä on joka tapauksessa se, että kiinteistöllä on käytettävissä riittävästi hyvälaatuista talousvettä ja että jätevesien käsittely on järjestetty asianmukaisesti (vesihuoltolaki 11 §). Uusi ja toimiva jätevesien käsittelyjärjestelmä ei kuitenkaan yksistään ole riittävä peruste vapautuksen saamiselle.

Lisätietoja vapautuksen hakemisesta kunnan ympäristövalvonnasta, p. 0400 676 940 .

- vapautushakemus
- ohje vapautushakemuksen täyttäjälle