Olet täällä

Vuonteen kiertotalouskylä

Yritystoimintaa Vuonteeella

Vuonteen alue Laukaassa tarjoaa uusi mahdollisuuksia kestävään asumiseen ja uuteen yritystoimintaan. Vuonteen kylän keskuksena toimivan Satavuon ekokoulun ympärille suunnitellaan vähähiilistä asuinaluetta. Yrityksille alue tarjoaa monipuolisia mahdollisuuksia biotalouteen, lähiruoan tuotantoon ja tutkimus- ja kehittämistoimintaan sekä matkailuun. Tutustu suunnitteilla olevaan kiertotalouskylään asuinalueineen sekä yrittämisen mahdollisuuksiin. Vuonteen kiertotalouskylä sijaitsee 20–30 minuutin ajomatkan päässä Laukaan ja Jyväskylän keskustoista 9-tien läheisyydessä.

 

Vuonteen vähähiilinen asuinalue

 

Vuonteen alueelle on suunniteltu kaavoitettavaksi uusi, vähähiilinen asuinalue. Se tarjoaa mahdollisuuden kestäviin asumisen valintoihin ja luonnonläheiseen arkeen. Alueelta on hyvät yhteydet Laukaan kirkonkylään, Lievestuoreelle ja Jyväskylään. Lähipelloilla voi viljellä monipuolisesti hyötykasveja. Alueen asukkailla, koululla ja yrityksillä on myös mahdollisuus yhteiseen ruuantuotantoon ja ruokaosuuskunnan perustamiseen. Asuinalue mahdollistaa yhteisöllisen, luonnonläheisen elämäntavan. Asuinalueen erityispiirteitä ovat:puurakenteiset talot, vähähiiliset asumisen ratkaisut

 • mahdollisuus yhteiseen ruoantuotantoon
 • alueella tuotetun biokaasun hyödyntäminen lämmitykseen ja liikenteeseen
 • yhteisöllisiä tiloja ja virkistysalueita, kuten rantasauna ja uimaranta
 • lähellä uusi Satavuon ekokoulu ja päiväkoti
 • hyvät kulkuyhteydet kaupunkikeskuksiin

Satavuon koulu - kylän keskus

 

Laukaan ekokoulu

Syksyllä 2018 toimintansa aloittanut Satavuon koulu ja päiväkoti on suunniteltu 100 oppilaalle 100 vuodeksi. Uusi, terveellinen ja turvallinen puurakenteinen koulu toimii koko kyläyhteisön keskuksena ja tarjoaa puitteet monenlaiseen harrastamiseen, tapahtumiin ja tilaisuuksiin. Kestävä kehitys ja yrittäjyyskasvatus näkyvät vahvasti koulun opetuksessa. Kouluruoka valmistetaan koulun omassa keittiössä mahdollisimman pitkälle lähiruoasta. Satavuon ekokoulun erityispiirteitä ovat

 • ekologinen kiinteistö
 • tuottaa aurinkosähköä
 • hyödyntää alueella tuotettua lähiruokaa
 • tarjoaa tiloja ilta- ja harrastekäyttöön
 • hyödyntää biokaasua koulukuljetuksiin, tavoite hyödyntää jatkossa myös lämmitykseen

Uutta yritystoimintaa Vuonteelle

 

Laukaan vankilasta ja Luonnonvarakeskuksesta vapautuvat kiinteistöt ja maa-alueet tarjoavat tiloja ja kehitysalustan yritystoiminnalle. Alue soveltuu hyvin esimerkiksi biotalouteen, lähiruokatuotantoon ja ruoan jatkojalostukseen sekä tutkimus- ja kehittämistoimintaan. Matkailulle kiinnostavan alueesta tekevät Keiteleen kanavan vesireitti, ympäröivä maaseutumiljöö, sekä ysitien ja nelostien läheisyys. Alue soveltuukin hyvin veneilyyn sekä elämyspalvelujen tuotantoon ja leirintäalueeksi. Aluetta ympäröiviä laajoja peltoalueita on mahdollista hyödyntää biotalouteen sekä lähiruoan tuotantoon. Biokaasutuotannon jäännösjakeet voidaan kierrättää edelleen viljelyyn lannoitteiksi.

Luonnonvarakeskuksesta tiloja yrityksille

Luonnonvarakeskuksen (LUKE) käytöstä vapautuneet tilat ja ympäröivät maa-alueet tarjoavat monipuolisia mahdollisuuksia yritystoimintaan. Tilat sopivat esimerkiksi biotuotteita ja lähiruokaa valmistavien ja tuotantolaitosten ja yritysten toimitiloiksi ja jatkojalostukseen. Keiteleen kanavan vesireitti ja tiet. Tietoa Luken yritystoimintaan soveltuvista tiloista:

 • Kiinteistömassaa 6500 m²
 • Tiloja biotalouden yritystoimintaan sekä t&k-toimintaan: kasvihuoneita ja kylmiötilaa, kasvatushuoneita, laboratorioita, toimistoja, sosiaalitiloja, keittiö- ja ruokailutiloja, konehalli, lämpökeskus ja varavoimakone, korjaamo- ja puutyötila, kuivaamo, rivitalo

Laukaan vankilan vapautuva kiinteistö matkailuyritysten toimintaympäristöksi

Historiallisesti arvokkaan Laukaan vankilan alue sijaitsee Keitele-kanavan veneilyreitin äärellä Leppäveden rannalla. Alueen historia juontaa juurensa vuonna 1552 perustettuun sotilasvirkataloon. Ympäröivät vesistöt, Päijänteelle johtava kanavareitti sekä maisema- ja luontoarvot tarjoavat mahdollisuuden veneilyyn ja luontopainotteiseen elämysmatkailuun sekä karavaanaritoimintaan liittyvien palvelujen kehittämisen. Ravintolapalvelut ja cleantech-yritykset voivat myös juurtua osaksi vankilan alueen ekosysteemiä ja Vuonteen kiertotalouskylää. Tietoa yritystoimintaan soveltuvista tiloista:

 • vankilan kiinteistön kokonaisala 367 ha
 • Rakennuksia 59 kpl
 • Kiinteistömassaa 10 000 m²

Vuonteen kiertotalouskylän kehittämissuunnitelma on tehty "Kehityspolkuja Vuonteen alueen vähähiiliseen kiertotalousekosysteemiin" –hankkeessa v. 2017 - 2018. Hanketta rahoittivat Keski-Suomen liitto ja Euroopan aluekehitysrahasto.Hankkeessa selvitettiin vähähiilisten palvelujen, kiertotalouden ja yritystoiminnan yhdistämistä toimivaksi kokonaisuudeksi ja Vuonteen alueen rakennemuutoksen avaamia mahdollisuuksia uuteen yritystoimintaan ja tutkimukseen.

logobanneri_vipuvoimaaeu_eakr_ks-liitto.jpg

 

Palvelusta vastaa

Elinkeinoasiamies
Puhelinnumero(t): 
Matkapuhelin
0400 643 597
Laukaan kehitysyhtiö Oy:n toimitusjohtaja, yritysten kehittämis- ja sijoittumispalvelut, strategiset kehittämishankkeet
Sähköpostiosoite: 
Kuntala

Palvelut, joista voisit myös olla kiinnostunut

Aiheeseen liittyvät asiasanat