Olet täällä

Ympäristönsuojelu

Ympäristönsuojelun yksikkö huolehtii kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen tehtävistä, joista on säädetty ympäristönsuojelulaissa, jätelaissa, vesihuoltolaissa, vesilaissa, maastoliikennelaissa ja vesiliikennelaissa. Nämä tehtävät ovat pääsääntöisesti lupa- ja valvontaviranomaistehtäviä.

 

Vuojärven keväisen vehreä kävelyreitti.

YMPÄRISTÖNSUOJELUN VIRANHALTIJAT
yhteissähköposti viranhaltijoille: ymparistonsuojelu@laukaa.fi

Ympäristötoimenjohtaja Jukka Lappalainen
- ympäristönsuojelun esimies
- ympäristönsuojelun asioiden esittelijä lupalautakunnassa

Ympäristönsuojelusihteeri Pälvi Pöyhönen
-ympäristölupien sekä yhteislupien (maa-aines- ja ympäristölupa) valmistelu lupalautakunnalle
-ympäristölupien ja yhteislupien valvonta
-ympäristönsuojelulain mukainen ilmoitus- ja rekisteröintimenettely
-maastoliikennelain mukaiset asiat
-jätehuollon valvonta

Ympäristötarkastaja Anne Yli-Olli
-maa-aineslupien valmistelu lautakunnalle
-maa-aineslupien valvonta
-meluilmoitukset
-vesihuoltolain 11§ mukaiset vapautushakemukset
-vesilain mukaiset asiat
-jätehuollon valvonta
-lannan aumausilmoitukset

Ympäristötarkastaja Arja Lahtinen
-haja-asutusalueiden jätevesiasiat

Palvelusta vastaa