Olet täällä

Ympäristönsuojelu

Ympäristönsuojelun yksikkö huolehtii kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen tehtävistä, joista on säädetty ympäristönsuojelulaissa, jätelaissa, vesihuoltolaissa, vesilaissa, maastoliikennelaissa ja vesiliikennelaissa. Nämä tehtävät ovat pääsääntöisesti lupa- ja valvontaviranomaistehtäviä.

 

Vuojärven keväisen vehreä kävelyreitti.

UUTTA!
1.1.2019 alkaen Laukaan kunta ja Toivakan kunta ovat tehneet sopimuksen Toivakan ympäristönsuojelun viranomaistehtävien hoitamisesta (viranhaltijoille delegoidut asiat). Toivakan kunnan ympäristönsuojeluviranomaisena toimii edelleen Toivakan ympäristölautakunta. Laukaan kunnan viranhaltijat valmistelevat asiat Toivakan ympäristölautakunnalle käsiteltäväksi/päätettäväksi.

YMPÄRISTÖNSUOJELUN VIRANHALTIJAT
yhteissähköposti viranhaltijoille: ymparistonsuojelu@laukaa.fi

Ympäristötoimenjohtaja Jukka Lappalainen
- ympäristönsuojelun esimies
- ympäristönsuojelun asioiden esittelijä lupalautakunnassa

Ympäristönsuojelusihteeri Pälvi Pöyhönen
-ympäristölupien sekä yhteislupien (maa-aines- ja ympäristölupa) valmistelu lupalautakunnalle
-ympäristölupien ja yhteislupien valvonta
-ympäristönsuojelulain mukainen ilmoitus- ja rekisteröintimenettely
-maastoliikennelain mukaiset asiat
-jätehuollon valvonta

Ympäristötarkastaja Anne Yli-Olli
-maa-aineslupien valmistelu lautakunnalle
-maa-aineslupien valvonta
-meluilmoitukset
-vesihuoltolain 11§ mukaiset vapautushakemukset
-vesilain mukaiset asiat
-jätehuollon valvonta
-lannan aumausilmoitukset

Ympäristötarkastaja Arja Lahtinen
-Toivakan kunnan ympäristönsuojeluasiat
-haja-asutusalueiden jätevesiasiat

Palvelusta vastaa