Olet täällä

Ympäristönsuojelun lupa- ja ilmoitusasiat

Lupia tarvitsevat sekä yksityiset kansalaiset että yritykset. Mutta mihin toimenpiteisiin tarvitaan lupa, miten hakemus laaditaan, ja miten lupa-asioiden käsittelyyn voi vaikuttaa? Kuntien ympäristönsuojeluviranomaiset, aluehallintovirastot sekä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset neuvovat lupamenettelyasioissa.

kaivinkone.jpg

Ilmoituslomakkeet
- jätteiden hyödyntäminen maarakentamisessa
- tilapäinen melu ja tärinä
- koeluonteinen toiminta
- poikkeukselliset tilanteet
- pilaantuneen maaperän ja pohjaveden puhdistaminen

Lannan varastointi aumassa (patterointi)
Lanta on pääsääntöisesti varastoitava asianmukaisessa lantalassa. Työteknisistä, kuten kaukana sijaitsevien peltojen takia tai hygieenisistä syistä johtuen voi tulla tarve varastoida osa tilan lannasta patterissa. Lannan aumavarastoinnista on tehtävä etukäteen ilmoitus ympäristötoimelle. Varastoinnissa on noudatettava valtioneuvoston asetusta1250/2014 Eräiden maa- ja puutarhataloudesta peräisin olevien päästöjen rajoittamisesta.

Lupahakemukset
Ympäristölupa
Maa-ainesluvan ja ympäristöluvan yhteiskäsittelyhakemus

Rekisteröintimenettely
Menettelyn piiriin kuuluvien laitosten tulee tehdä rekisteröinti-ilmoitus kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle viimeistään 90 päivää ennen toiminnan aloittamista

Lomakkeet liitteineen palautetaan os.
Laukaan kunta
Ympäristövalvonta
PL 6, 41341 Laukaa
tai sähköpostilla: kirjaus@laukaa.fi

Palvelusta vastaa