Olet täällä

Kaikki

Aikuis- ja perhesosiaalityön palvelujen tarkoitus on ennaltaehkäistä yksilöiden ja perheiden ongelmia ja auttaa niissä. ...
Esi- ja perusopetukseen ilmoittautuminen, lukuvuoden työ- ja loma-ajat
Lapsiperheiden sosiaalihuoltolain mukaiset palvelutarpeen arvioinnit ja lastensuojeluilmoitukset
Ympäristöterveystarkastaja tekee asunnontarkastuksia asumisolosuhteista aiheutuvien terveyshaittojen selvittämiseksi.
Edunvalvontapalveluiden järjestämisen yleinen johto, ohjaus ja valvonta kuuluvat oikeusministeriölle. Edunvalvontapalveluiden järjestämisestä...
Elintarvikehuoneiston perustamisesta tai elintarviketoiminnan olennaisesta muuttumisesta on tehtävä ilmoitus.
Laukaan kunta isäntäkuntana tuottaa eläinlääkintäpalvelut Laukaan lisäksi myös Äänekoskelle ja Konnevedelle.
Eläinsuojelun tarkoituksena on suojella eläimiä kärsimykseltä, kivulta ja tuskalta ja edistää eläinten hyvinvointia ja hyvää kohtelua.
Valtuustoaloitteen pohjalta on tehty Laukaan kunnan ilmastonsuojelusuunnitelma, joka on hyväksytty kunnanvaltuustossa 11.11.2013.
Vihreät linkit ja walttikortti takaavat huolettoman linja-autokyydin
Kunta vastaa hallinnoimiensa katujen, teiden sekä kevyen liikenteen väylien ylläpidosta ympäri vuoden
Kurssimaksut, maksuvälineet, alennukset ja kurssien käynnistyminen
Lastensuojelu antaa lastensuojelulain mukaisia sosiaalipalveluja niitä tarvitseville.
Laukaan Vuokrakodit Oy on kunnan omistama vuokrataloyhtiö, jolla on asuntoja kirkonkylän lisäksi, Vihtavuoressa, Leppävedellä ja Lievestuoreella.
Jos tavoitat ilman omistajaa irrallaan olevan koiran tai kissan, ota yhteyttä löytöeläintarhan pitäjään.
Kunta luovuttaa omistamansa asemakaavan mukaiset tontit rakennettaviksi. Kunnan maanhankinnassa pyritään aina ensisijaisesti vapaaehtoiseen kauppaan...
Maisematyölupa tarvitaan maisemaa muuttavaan maanrakennustyöhön, puiden kaatamiseen tai muuhun näihin verrattavaan toimenpiteeseen.
Laukaa tarjoaa asukkaille mahdollisuuden maksuttomien matonpesupaikkojen käyttöön
Rakennuksen omistajan tai haltijan on huolehdittava siitä että tulisijat ja hormit nuohotaan määräajoin.
Oikeusaputoimistosta saa julkisen oikeusavustajan. Oikeudenkäyntiin voi saada myös yksityisen avustajan.
Laukaan kunnan perimät sosiaali- ja terveyspalvelumaksut
Yleistä järjestystä ja turvallisuutta ylläpitämällä pyritään torjumaan ja estämään ennakolta oikeudenloukkauksia ja häiriöitä.
Päihdehuollon palveluilla pyritään auttamaan ja vähentämään päihteiden käytöstä aiheutuneita ongelmia.
Kunnassa päätöksenteko on oleellinen osa paikallisdemokratiaa. Se toteutuu toimielimien päätöksenteossa.
Laukaassa on käynnissä hanke, jossa tarkistetaan ja päivitetään rakennusten rekisteritietoja.
Ruokapalvelu tuottaa kunnan eri yksiköille ravitsemussuosituksen mukaiset ruokapalvelut.
Laukaan satama Sararanta on monien mahdollisuuksien vapaa-ajanviettopaikka kaikille ikäryhmille
Sosiaaliasiamies antaa puolueetonta neuvoa sosiaalihuollon asiakkaalle hänen asiassaan.
Sosiaalipäivystys on ympärivuorokautinen palvelu akuuttien sosiaalisten ongelmien ratkaisuun.
Sovittelupalveluita käytetään rikos- ja riita-asioiden ratkaisuun.
Sydän-Laukaan koulu on lähes 450 oppilaan yläkoulu Laukaan kirkonkylällä. Koulussamme on hyvä oppia ja tehdä töitä yhdessä.
Terveydensuojelulain piiriin kuuluvat mm. päivä- ja lastenkotien, vanhainkotien, koulujen ja oppilaitosten valvonta.
Kansalaisopisto tarjoaa tilaajan tarpeiden mukaan räätälöityä koulusta yrityksille, yhdistyksille ja yhteisöille.
Palveluna toimeentulotuki on henkilön viimesijainen toimeentulon muoto.
Myyjän ja ostajan kohtaamispaikat
Täältä löydät Laukaan kunnan ylläpitämät yleiset uimarannat
Laukaan kunnalla on eri puolilla kuntaa 700 kpl vuokrattavia venepaikkoja.
Kunta myöntää avustuksia yksityisteiden kunnossapitoon.