Olet täällä

Nuoret

Esi- ja perusopetukseen ilmoittautuminen, lukuvuoden työ- ja loma-ajat
Oppilaan oppimiseen ja koulunkäyntiin liittyvät pulmat pyritään tunnistamaan jo varhaisessa vaiheessa.
Haapalan koulu sijaitsee luonnonkauniissa harjumaisemassa Pohjois-Laukaassa, Keski-Suomen Metsoreitin varrella.
Perusopetuslain mukaan oppilaalla on oikeus saada maksuton koulukuljetus, jos hänen koulumatkansa on viittä kilometriä pidempi.
Vatti järjestää erilaisia leirejä lapsille ja nuorille koulujen loma-aikoina.
Koulumme toteuttaa yhtenäisen perusopetuksen periaatteita. Lievestuoreen lapset käyvät koulua vuonna 2018 valmistuneessa koulurakennuksessa aivan...
Kunnan vapaa-aikaohjaajat sekä Seurakunnan nuorisotyöntekijät kohtaavat yhdessä yläkouluikäisiä viikoittaisissa tapaamisissa yläkouluilla
17-29v. nuorille tukea ja ohjausta elämänpolkujen etsimiseen, arjenhallintaan sekä opiskelu- ja työelämävalmiuksien vahvistamiseen.
Työ? Opiskelu? Asuminen? Arki? Ohjaamo-palvelupiste alle 30-vuotiaille
Työttömien palveluohjaus ja työ-ja toimintakyvyn sekä eläkeselvitykset
Koulu sijaitsee suomalaisittain perinnekulttuurimaisemassa harjun töyräällä, viljapeltojen ja kangasmetsien ympäröimänä
Vehniän koulu sijaitsee Laukaan kunnan läntisessä reunassa, nelostien vieressä kauniissa maalaismaisemassa.