Olet täällä

Opiskelijat

Esi- ja perusopetukseen ilmoittautuminen, lukuvuoden työ- ja loma-ajat
Oppilaan oppimiseen ja koulunkäyntiin liittyvät pulmat pyritään tunnistamaan jo varhaisessa vaiheessa.
Haapalan koulu sijaitsee luonnonkauniissa harjumaisemassa Pohjois-Laukaassa, Keski-Suomen Metsoreitin varrella.
Perusopetuslain mukaan oppilaalla on oikeus saada maksuton koulukuljetus, jos hänen koulumatkansa on viittä kilometriä pidempi.
Koulumme toteuttaa yhtenäisen perusopetuksen periaatteita. Lievestuoreen lapset käyvät koulua vuonna 2018 valmistuneessa koulurakennuksessa aivan...