Olet täällä

Perheet

Esi- ja perusopetukseen ilmoittautuminen, lukuvuoden työ- ja loma-ajat
Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut ja niihin liittyviä ohjeistuksia
Ympäristöterveystarkastaja tekee asunnontarkastuksia asumisolosuhteista aiheutuvien terveyshaittojen selvittämiseksi.
Oppilaan oppimiseen ja koulunkäyntiin liittyvät pulmat pyritään tunnistamaan jo varhaisessa vaiheessa.
Kuusivuotiaiden esiopetus on järjestetty Laukaassa yhdessä päivähoidon ja opetustoimen kanssa
Kuusivuotiaiden esiopetus on järjestetty Laukaassa yhdessä varhaiskasvatuksen ja opetustoimen kanssa.
Haapalan koulu sijaitsee luonnonkauniissa harjumaisemassa Pohjois-Laukaassa, Keski-Suomen Metsoreitin varrella.
Täältä löydät ohjeita varhaiskasvatuspaikan, kerhopaikan sekä varhaiskasvatuksen että koulun esiopetukseen hakemiseen
Varhaiskasvatuksen kerhotoimintaa on tarjolla Laukaan eri taajamissa
Perusopetuslain mukaan oppilaalla on oikeus saada maksuton koulukuljetus, jos hänen koulumatkansa on viittä kilometriä pidempi.
Lapsella on oikeus riittävään elatukseen, josta lapsen vanhemmat vastaavat kykynsä mukaan.
Jos lapsen isyys ei vahvistu avioliiton kautta, isyyden tunnustamisen voi tehdä ennen lapsen syntymää tai lapsen syntymän jälkeen.
Lastensuojelu antaa lastensuojelulain mukaisia sosiaalipalveluja niitä tarvitseville.
Perheneuvolan palvelujen tarkoituksena on tukea lapsiperheitä sen erilaisissa elämäntilanteissa.
Koulumme toteuttaa yhtenäisen perusopetuksen periaatteita. Lievestuoreen lapset käyvät koulua vuonna 2018 valmistuneessa koulurakennuksessa aivan...
Laukaan kunnassa on käytössä palveluseteli kotihoitoon, omaishoidon tukeen, palveluasumiseen ja lapsiperheiden tilapäiseen kotipalveluun.
Koulu sijaitsee suomalaisittain perinnekulttuurimaisemassa harjun töyräällä, viljapeltojen ja kangasmetsien ympäröimänä
Vehniän koulu sijaitsee Laukaan kunnan läntisessä reunassa, nelostien vieressä kauniissa maalaismaisemassa.