Olet täällä

Seniorit

Vanhuspalvelujen asiakasohjaus ja neuvonta Puh. 040 7235 005...
Kotihoitoon sisältyy kotipalvelun ja kotisairaanhoidon palveluja, jotka tukevat kotona asumista.
Kotikuntoutus on asiakkaan toimintakyvyn ylläpitämiseen ja edistämiseen ohjaavaa toimintaa, jossa asiakas sitoutuu määrittelemiinsä tavoitteisiin.
Yli 65-vuotiaiden muistitutkimukset ja muistipotilaiden hoidon järjestäminen.
Omaishoidon tuki on vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön kotona tapahtuvan hoidon ja huolenpidon turvaamista.
Laukaan kunnassa on käytössä palveluseteli kotihoitoon, omaishoidon tukeen, palveluasumiseen ja lapsiperheiden tilapäiseen kotipalveluun.
Vanhusten ympärivuorokautista hoitoa yksityiskodissa.
Ruokapalvelu tuottaa kunnan eri yksiköille ravitsemussuosituksen mukaiset ruokapalvelut.
Neuvontapisteet 65-vuotta täyttäneille Laukaassa ja Lievestuoreella