Olet täällä

Seniorit

Tavoitteena on ikääntyvien kuntalaisten hyvinvoinnin, toimintakyvyn ja terveyden edistäminen.
Kotihoitoon sisältyy kotipalvelun ja kotisairaanhoidon palveluja, jotka tukevat kotona asumista.
Kotikuntoutus on asiakkaan toimintakyvyn ylläpitämiseen ja edistämiseen ohjaavaa toimintaa, jossa asiakas sitoutuu määrittelemiinsä tavoitteisiin.
Omaishoidon tuki on vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön kotona tapahtuvan hoidon ja huolenpidon turvaamista.
Laukaan kunnassa on käytössä palveluseteli kotihoitoon, omaishoidon tukeen, palveluasumiseen ja lapsiperheiden tilapäiseen kotipalveluun.
Vanhusten ympärivuorokautista hoitoa yksityiskodissa.
Kuntouttavaa virkistystoimintaa ikääntyneille Laukaassa ja Lievestuoreella.
Ruokapalvelu tuottaa kunnan eri yksiköille ravitsemussuosituksen mukaiset ruokapalvelut.