Olet täällä

Vammaiset

Vapaa-aikatoimi tarjoaa liikuntapalveluja ikäihmisille, pitkäaikaissairaille, liikuntarajoitteisille, kehitysvammaisille jne.
Omaishoidon tuki on vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön kotona tapahtuvan hoidon ja huolenpidon turvaamista.
Vammaispalvelujen tehtävänä on järjestää vammaispalvelulain ja kehitysvammalain mukaiset palvelut ja tukitoimet.
Asumispalveluihin kuuluvat asunto sekä asumiseen liittyvät palvelut, jotka ovat välttämättömiä asukkaan jokapäiväiselle suoriutumiselle.