Olet täällä

17.10.2017 - 10:08

Laukaan vesilaitoksen alueella korkeita kupari- ja rautapitoisuuksia

lavuaari.jpg
Uusissa ja äskettäin saneeratuissa/korjatuissa putkistoissa metallin liukeneminen on kuitenkin alkuperäisestä syystä johtuen edelleen jatkunut.

Tiedote 17.11.2017
Laukaan kirkonkylän alueelle on annettu varoitus verkostoveden korkeista metallipitoisuuksista (kupari). Syynä korkeisiin pitoisuuksiin on vedenkäsittelyssä aiemmin  tapahtunut Ph-tason heittely. Vesilaitos on nyttemmin saanut pidettyä veden Ph:n tasaisena.

Uusissa ja äskettäin saneeratuissa/korjatuissa putkistoissa metallin liukeneminen on kuitenkin alkuperäisestä syystä johtuen edelleen jatkunut. Näytteenotoissa on todettu yksittäisiä korkeita metallipitoisuuksia, jotka ovat kuitenkin olleet alempia kuin ensivaiheessa todetut hyvin korkeat pitoisuudet. Mitatuilla pitoisuuksilla ei ole terveysvaikutuksia, vaan haitta on paha maku ja kuparioksidin aiheuttama vihreä/turkoosi värjääntymishaitta.

Mikäli vedessä on edelleen metallin makua, on syytä juoksuttaa vettä pari minuutta niin, että kiinteistön vesikalusteissa seisonut vesi vaihtuu.

Veden Ph:ta ja metallipitoisuutta seurataan tehostetusti, ja kun tilanne normalisoituu asiasta tiedotetaan seuraavan kerran.

Jukka Lappalainen
ympäristötoimenjohtaja
Laukaan ympäristöterveydenhuolto
0400-564983
jukka.lappalainen@laukaa.fi

--------------------

Tiedote 18.10.2017 klo 10.15

Täsmennys vaikutusalueeseen: ongelma ei koske Lievestuoreen ja Leppäveden alueita.

Ongelma ilmenee etenkin uusissa tai sellaisissa kiinteistöissä joiden vesijohtoja ja vesikalusteita on uusittu. Juoksutus kehotus/tarve koskee putkistossa seissyttä vettä, jossa on metallin- tai muuten pahamaku.

Ongelma vähenee pikkuhiljaa, kun veden käsittelyn pH ongelmat on saatu ratkaistua. Kokemuksen mukaan veden metallipitoisuudet laskevat muutaman viikon kuluessa siitä kun pH:n heilahtelu on saatu loppumaan ja vakiinnutettua esimerkiksi tasolle 8.

pH:ta ei pysty aistimaan, vaan sen aiheuttaman vaikutuksen (metallin syöpyminen) pystyy. 


Laukaan vesihuolto oy:n tiedote 17.10. klo 15.30

Alentunut pH-arvo johtuu Sulkusillan vedenottamon pH-mittauksen anturin vioittumisesta. Mittari näytti lähtevälle vedelle pH-arvoa 7,7-8, vaikka todellinen arvo oli 6,8. PH-arvo 6,8 on raja-arvojen sisällä. Sulkusillan vedenottamolta vettä toimitetaan Kirkonkylän alueelle, mutta vaikutus on laajempi (mm. Vuontee ja Vihtavuori). Matala pH aiheuttaa ongelmia erityisesti uusissa kupari- ja rautaputkissa.

”Vesijohtoveden pH-arvon pitää olla laatusuositusten mukaan 6,5 - 9,5. Vesi ei kuitenkaan saa olla haitallisessa määrin syövyttävää, eikä haitallisessa määrin saostumia lisäävää, joten käytännössä vesilaitoksen on pyrittävä pH-arvoon 7,0 - 8,8.” (Valviran ohjeistus)


Tiedote 17.10. klo 12.20

Laukaan vesilaitoksen alueelta tulleiden valitusten perusteella otetuissa verkostovesinäytteissä on todettu korkeita kupari- ja rautapitoisuuksia. Korkeat metallipitoisuudet johtuvat verkostoveden epästabiilista ja liian matalasta pH-tasosta, joka syövyttää vesiputkistoja/-kalusteita.

Laukaan vesilaitoksen toiminta-alueen (poislukien Lievestuore) vedenkäyttäjiä kehotetaan juoksuttamaan vettä 3-5 minuuttia ennen käyttöä juoma- tai ruoanlaittovetenä. Vedestä havaitut metallipitoisuudet eivät kuitenkaan aiheuta terveyshaittaa. Vettä voi muuten käyttää normaalisti.

Veden laatuongelmaa selvitetään vesilaitoksen kanssa, ja tilanteen normalisoitumisesta tiedoitetaan kun asia on saatu ratkaistua.

Additional info

Uusimmat