Olet täällä

30.9.2019 - 10:06

Vesijohtoputkirikko Lievestuoreella on korjattu, suojakloorausta jatketaan edelleen

Kartta Männiköntie
Vesijohtoputkirikko Lievestuoreen Männikkötiellä 30.9.2019 on korjattu. Suojakloorausta jatketaan edelleen..

Päivitys 1.10.2019 klo 9.30
Suojakloorausta jatketaan edelleen pienillä pitoisuuksilla, joten se ei estä veden käyttöä normaalisti talous-ja juomavetenä.
Paineenvaihteluiden seurauksena vesi voi olla rusehtavaa tai sameaa. Sameudun pitäisi korjaantua vettä juoksuttamalla.
Lievestuoreen torilla oleva varavesipiste puretaan tiistai-päivän aikana.
Lisätietoja antaa:
Laukaan Vesihuolto Oy:n päivystys puh. 0400 358 530
tai Veli-Jussi Ahonen puh. 040 5731 424
tai
Jukka Lappalainen, ympäristötoimenjohtaja, puh 0400 564 983 tai 
Miia Valkonen, johtava terveystarkastaja, puh. 0400 642 429
Pahoittelemme aiheutunutta häiriötä.

Päivitys 30.9.2019 klo 21.05
Vesijohtoputkirikko on löydetty ja korjattu. Suojakloorausta jatketaan edelleen pienillä pitoisuuksilla, joten se ei estä veden käyttöä
normaalisti talous-ja juomavetenä. Paineenvaihteluiden seurauksena vesi voi olla rusehtavaa tai sameaa. Sameuden pitäisi korjaantua vettä juoksuttamalla.
Pahoittelemme aiheutunut häiriötä.
Laukaan Vesihuolto Oy

LAUKAAN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO         TIEDOTE            30.09.2019
Kantolantie 10 a
41340 LAUKAA

SUOJAKLOORAUS LIEVESTUOREELLA
Lievestuoreella Männikkötiellä on havaittu vesijohtoputkirikko. Vikaa korjataan parhaillaan. Lievestuoreella aloitetaan suojaklooraus.
Suojaklooraus voi aiheuttaa veteen haju- ja makuhaittoja. Suojaklooraus toteutetaan pienillä pitoisuuksilla, joten se ei estä veden käyttöä normaalisti talous- ja juomavetenä.
Putkirikko saattaa aiheuttaa ongelmia vedenjakelussa sekä paineenvaihteluita verkostossa. Paineenvaihteluiden seurauksena vesi voi olla rusehtavaa tai sameaa. Sameuden pitäisi korjaantua vettä juoksuttamalla.

Varavedenjakelu on järjestetty kuluttajille Lievestuoreen torille.
Lisätietoja:
Vesilaitoksen päivystys 0400 358 530
tai Veli-Jussi Ahonen 040 5731 424
tai
Jukka Lappalainen, ympäristötoimenjohtaja, puh. 0400 564 983
Miia Valkonen, johtava terveystarkastaja, puh. 0400 642 429

Laukaan Vesihuolto Oy tiedottaa 30.9.2019
Lievestuoreella Männikkötiellä on havaittu vesijohtoputkirikko. Putkirikko saattaa aiheuttaa ongelmia vedenjakelussa sekä paineenvaihteluita verkostossa.
Vedessä saattaa esiintyä värimuutoksia mangaanista johtuen. Tämä häviää vettä valuttamalla.
Vikaa korjataan parhaillaan. Tiedotamme viasta myöhemmin tänään.
Varaveden jakelu järjestetään Lievestuoreen torille. 
Pahoittelemme häiriötä.
Lisätietoja antaa päivitysnumeromme 0400 358 530

 

Uusimmat