Olet täällä

19.3.2020 - 9:49

Erityistoimivalta käyttöön palvelujen turvaamiseksi

nuija_paatos_web.jpg
Poikkeusoloissa kunnanjohtaja voi käyttää normaaliolojen hallintosäännön määrittelemästä toimivallasta poiketen päätösvaltaa. Laukaan kunnan poikkeusolojen johtoryhmäs käsitteli erityistoimivallan käyttöönottoa ja totesi sen tarpeelliseksi. Erityistoimivallan käyttöön siirrytään välittömästi.

Vakavien häiriötilanteiden aikana ja poikkeusoloissa kunnanjohtaja voi käyttää normaaliolojen hallintosäännön määrittelemästä toimivallasta poiketen päätösvaltaa peruspalvelujen turvaamiseksi ja häiriötilanteen normalisoimiseksi silloin, kun asia koskee toimenpiteiden yhteensovittamista eri toimialojen välillä, taloudellisten resurssien tai henkilöstöresurssien suuntaamista, tiedottamista tai muuta häiriötilanteen hoitamiseksi välttämätöntä päätöstä.

Laukaan kunnan poikkeusolojen johtoryhmä on käsitellyt erityistoimivallan käyttöönottoa ja todennut sen tarpeelliseksi. Erityistoimivallan käyttöön siirrytään välittömästi kunnanjohtajan päätöksellä. Päätös saatetaan kaikkien toimielinten tietoon.

Erityistoimivalta otetaan käyttöön Laukaan kunnassa vakavissa häiriötilanteissa ja tarvittaessa valtioneuvoston määrittelemissä poikkeusoloissa. Erityistoimivallan käyttöön ottamisesta päättää kunnanhallitus tai kiireellisessä tapauksessa kunnanjohtaja kunnan poikkeusolojen johtoryhmässä.

Kunnanjohtaja tai hänen määräämänsä viranhaltija tekee vakavien häiriötilanteiden ja poikkeusolojen aikaiseen toimivaltaansa kuuluvat päätökset kunnan poikkeusolojen johtoryhmässä johtoryhmän jäsenen tai kokoukseen osallistuvan asiantuntijan esittelystä. Erityistoimivallan käyttämisen lakkaamisesta päättää kunnanhallitus.

Valtuusto, kunnanhallitus, lautakunnat ja niiden jaostot sekä johtokunnat toimivat mahdollisuuksien mukaan kuten normaalioloissa ottaen huomioon kuitenkin kunnanjohtajan erityistoimivallan.

Additional info

Uusimmat