Olet täällä

28.12.2016 - 15:58

Jätehuollon muutokset Jyväskylän seudulla 1.1.2017 alkaen

Hyötyjätteen aluekeräyspiste Laukaantie
Jätehuollon palvelutehtävistä vastaa Jyväskylän, Laukaan ja Muuramen omistama jäteyhtiö Mustankorkea Oy. Yhtiö tarjoaa kuntalaisille jätehuoltopalvelut, kuten jätteiden keräyksen, kuljetuksen, vastaanoton, käsittelyn ja hyödyntämisen sekä jäteneuvontapalvelut.

Asiakkaat ovat yhteydessä Mustankorkeaan kun haluavat:

  • liittyä jätehuoltoon aluekeräyspisteen käyttäjänä
  • saada lisätietoa jätteiden lajittelusta tai käsittelystä
  • antaa palautetta hyötykeräyspisteistä ja vaarallisen jätteen keräyksestä
  • ilmoittaa kompostoinnista

Mustankorkea Oy, p. 010 325 3900, arkisin klo 9-15, asiakaspalvelu@mustankorkea.fi

Kuljetusten osalta ei mikään muutu eli kiinteistöt sopivat suoraan haluamansa jätteenkuljetusyrittäjän kanssa jäteastian tyhjentämisestä.

Asiakkaat ovat yhteydessä kuljetusyrittäjään kun haluavat:

  • liittyä jätehuoltoon omalla tai naapurin kanssa yhteisellä jäteastialla
  • ilmoittaa jätehuoltopalveluihin liittyvistä muutoksista

 

  • Laukaan Puhtaanapito Oy, p. 014 837 636
  • Sydän-Suomen Kuljetus Oy, p. 020 7613 660
  • Lassila&Tikanoja, p. 010 636 186

Mustankorkea Oy ja jätelautakunta ottavat käyttöön internet -sivut 1.1.2017. Sivuilta tulevat löytymään kaikki jätehuollon käytettävät lomakkeet (myös sähköiset).

Lautakunnan internet -sivut (avataan 2.1.2017): http://jyvaskylanseutu.fi/jate

Mustankorkean internet -sivut (uudistettuina avataan 2.1.2017): http://www.mustankorkea.fi/

Lisätietoja pdf -tiedostona liitteenä.

 

Uusimmat