Olet täällä

2.3.2021 - 14:24

Kulttuuritoimen avustukset haettavissa

Kulttuuritoimen avustukset haettavissa maaliskuun 2021 loppuun.
Kulttuuritoimen avustukset ovat nyt haettavissa. Hakuaika päättyy 31.3.2021 klo 15.00.

Lisätietoa ja hakemuslomakkeet löydät kulttuuritoimen sivuilta

Kulttuurin kohdeavustusten periaatteet

  • Kulttuurin kohdeavustuksia myönnetään paikallisen kulttuuritoiminnan tukemiseen. Kulttuurin kohdeavustuksilla luodaan edellytyksiä kulttuuripalvelujen tarjoamiselle sekä taiteen tekemiselle ja harrastamiselle. 
  • Kulttuurin kohdeavustuksia voivat hakea laukaalaiset yhdistykset, kunnassa toimivat projekti- ja työryhmät ja yksityiset henkilöt, joiden kotikunta on Laukaa.
  • Avustuksia myönnetään talousarviossa varatun määrärahan puitteissa. Avustukset ovat aina harkinnanvaraisia. Avustusten tarpeellisuutta ja määrää arvioitaessa otetaan huomioon hakijan toiminnan tarkoitus, laajuus ja laatu sekä muut rahoitusmahdollisuudet.
  • Avustuksilla tuetaan pääsääntöisesti omaehtoista yhteisöllistä toimintaa, joka suunnataan avoimesti asukkaille.
  • Tapahtumien osalta avustusta myönnetään lähinnä voittoa tuottamattomien, kaikille laukaalaisille suunnattujen tapahtumien järjestämiseen. 
  • Avustusta voidaan myöntää myös järjestön toiminnan kannalta muihin keskeisiin hankkeisiin, projekteihin ja hankintoihin.
  • Avustusta jaettaessa huomioidaan monipuolisuus, vaikuttavuus ja laatu.
  • Samalle hakijalle ei myönnetä toistuvasti saman sisältöisiin hankkeisiin avustusta, vaan niitä myönnetään tarvittaessa vuorotteluperiaatteella.
  • Hakijalta edellytetään omarahoitusosuutta tai muuta aktiivista panosta avustuksen kohteena olevan toiminnan toteuttamisessa

Additional info

Uusimmat