Olet täällä

10.3.2017 - 12:03

Kuntavaalit 2017

Kuntavaalit 2017
Sinulla on ääni – käytä sitä kuntavaaleissa 9.4.

Kuntavaaleissa valittava valtuusto päättää Laukaan kunnan toiminnasta ja taloudesta sekä kunnallisten palvelujen järjestämisestä. Valtuusto on kunnan ylintä päätösvaltaa käyttävä toimielin. Toimivaltansa valtuusto saa kuntalaisilta, eli sinulta. Kuntavaaleissa voivat äänestää kaikki, jotka ovat täyttäneet 18 vuotta viimeistään vaalipäivänä. Äänioikeus on siinä kunnassa, joka on kotikunta 17.2.2017. Äänestämistä varten tarvitaan kuvallinen henkilöllisyystodistus.

Kuntavaalit ovat sunnuntaina 9.4.2017.
Ennakkoäänestysaika on Suomessa 29.3.–4.4. ja ulkomailla 29.3.–1.4.

Ilmoitus äänioikeudesta
Äänioikeutetut saavat Väestörekisterikeskukselta postissa ilmoituksen äänioikeudesta kuntavaaleissa. Aiemmasta poiketen ilmoituskortti lähetetään kirjekuoressa. Kuoren päällä lukee: Ilmoitus äänioikeudesta vuoden 2017 kuntavaaleissa.

Varsinaisena vaalipäivänä (9.4.2017) saa äänestää vain ilmoituskorttiin merkityssä äänestyspaikassa. Äänestyspaikat ovat avoinna vaalipäivänä kello 9 - 20. Ennakkoon voi äänestää missä tahansa yleisessä ennakkoäänestyspaikassa kotimaassa tai ulkomailla.

Yleiset ennakkoäänetyspaikat Laukassa

  • Tervamäen koulu, Liepeentie 47, 41400 LIEVESTUORE

  • Vihtavuoren koulu, Koulutie 2, 41330 VIHTAVUORI

  • Leppävesi, Leppäveden uusi koulu, Tiituspohjantie 50, 41310 LEPPÄVESI

  • Kunnanvirasto, Laukaantie 14, 41340 LAUKAA

Tarkemmat aukioloajat löytyvät Oikeusministeriön kuntavaalisiviulta: 
Yleiset ennakkoäänestyspaikat Laukaassa.
Muut yleiset ennakkoäänestyspaikat

Vaalipäivän äänestyspaikat Laukaassa klo 9 – 20

  • Kirkonkylä Pääkirjasto, Vuojärventie 2
  • Vihtavuori Vihtavuoren koulu, Koulutie 2
  • Leppävesi Leppäveden uusi koulu, Tiituspohjantie 50
  • Lievestuore Tervamäen koulu, Liepeentie 47
  • Vehniä Vehniän koulu, Vehniän kylätie 166
  • Pohjois-Laukaa Kuusan koulu, Suolahdentie 689

Laukaassa on kuntavaaleissa 2017 144 ehdokasta.

Lisätietoja antaa: 
Aiheeseen liittyvää: 

Uusimmat