Olet täällä

18.12.2020 - 12:25

Laukaa mukana 1.3.2021 käynnistyvässä Jyväskylän seudun työllisyyden kuntakokeilussa

Työllisyyden kuntakokeilut -logo
Työllisyyden kokeilujen tarkoituksena on parantaa erityisesti pidempään työttömänä olleiden ja heikossa työmarkkina-asemassa olevien pääsyä työmarkkinoille. Jyvässeudulla työllisyyden kuntakokeiluun siirtyy 14 000 työnhakija-asiakasta. Työllisyyden kuntakokeilut käynnistyvät 1.3.2021.

Suomen hallitus valmistelee parhaillaan työllisyyden kuntakokeilua, jossa on tarkoitus siirtää osa TE-toimistojen tehtävistä kunnille. Eduskunta hyväksyi lain työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta 15.12.2020. Lain voimaantulo edellyttää vielä, että tasavallan presidentti vahvistaa lain. Kyse on hallituksen keskeisestä työllisyystoimesta, jonka avulla tavoitellaan työnhakijoiden palvelujen parantumista. 

Jyväskylän kaupunki on valittu mukaan työllisyyden kuntakokeiluun yhdessä Laukaan ja Muuramen kuntien ja Äänekosken kaupungin kanssa, ja nämä muodostavat yhdessä Jyväskylän seudun työllisyyskokeilualueen. Kokeilu käynnistyy 1.3.2021 ja jatkuu 30.6.2023 saakka.   

Kokeilujen tarkoituksena on parantaa erityisesti pidempään työttömänä olleiden ja heikossa työmarkkina-asemassa olevien pääsyä työmarkkinoille. Tavoitteena on auttaa työnhakijoita pääsemään nopeammin juuri heille sopiviin palveluihin ja auttaa heitä työllistymään nopeammin, kun TE-toimistojen osaamista yhdistetään kuntien työllisyys-, koulutus-, sosiaali- ja terveyspalveluihin. Kokeilujen aikana testataan uusia työllisyyden edistämisen toimintamalleja. Henkilökohtaisella palvelulla ja monialaisemmalla palvelumallilla työnhakija ohjataan juuri hänelle sopivalle työllistymispolulle. Kokeilun myötä kokeilualueille tulee julkisen työvoima- ja yrityspalvelulain sekä työttömyysturvalain mukaisia viranomaistehtäviä. Lisäksi TE-toimistojen henkilöstöstä osa siirtyy kokeilun ajaksi kuntien työjohdon alaisuuteen.  

Työllisyyden kuntakokeiluissa koko maassa noin 250 000 työtöntä työnhakijaa siirtyy kuntien asiakkaiksi valtion hallinnoimilta TE-toimistoilta. Jyväskylän seudun kuntakokeilussa muutos koskee yhteensä noin 14 000 henkilöä Jyväskylässä, Laukaassa, Muuramessa ja Äänekoskella. Kokeilujen kohderyhmään kuuluvat kaikki työttömät ja työvoimapalveluissa olevat työnhakijat, jotka saavat Kelan maksamaa työttömyysturvaetuutta. Lisäksi kuntakokeilun asiakkaita tulevat olemaan kaikki vieraskieliset työnhakijat ja kaikki alle 30-vuotiaat työnhakijat kokeilupaikkakunnilla. 

– Jyväskylän seudun työllisyyskokeiluun siirtyvät työnhakijat saavat palvelua kokeilukuntien omista asiointipisteistä niin Laukaassa, Muuramessa, Jyväskylässä kuin Äänekoskella. Jyväskylässä asiointipiste tulee sijaitsemaan osoitteessa Asemakatu 4. Työnhakija voi saada yhdestä osoitteesta monipuolista työllistymiseen ja koulutukseen ohjaavaa palvelua, kertoo Jyväskylän seudun kuntakokeilun johtaja  Hanna Lähteelä.

 

Omatyöntekijän avulla henkilökohtaista asiakaspalvelua 

 

Työllisyyden kuntakokeiluissa kehitetään sekä työnhakijoiden että työnantajien palveluja henkilökohtaisemmiksi ja paremmin asiakkaiden tavoitteita tukeviksi kokonaisuuksiksi. Asiakkaille nimetään omatyöntekijä, joka suunnittelee asiakkaan kanssa yhdessä hänen tavoitteensa mukaiset palvelut. Tarkoituksena on sujuvoittaa ja nopeuttaa työllisyyteen liittyviä palveluja asiakkaan näkökulmasta. Omatyöntekijä hyödyntää eri asiantuntijoiden apua ja palveluja osana prosessia. 

Kokeilussa yhdistetään sekä TE-toimiston että kunnan resursseja työllisyyteen liittyvissä palveluissa. Nykytilanteessa asiakkaan asioita saattaa hoitaa useita työntekijöitä sekä TE-toimistossa että kunnan eri palveluissa. Kokeilussa resurssien yhdistämisen kautta palvelu tulee henkilökohtaisemmaksi ja omatyöntekijämalli tulee mahdolliseksi. Omatyöntekijä hoitaa kokeilussa asiakkaan työllistymiseen liittyvät palvelut nykyistä kokonaisvaltaisemmin. Palveluja kehitetään ja suunnitellaan asiakaslähtöisesti organisaatiolähtöisyyden sijaan. 

Sähköisen asioinnin lisäksi omatyöntekijää tavataan kasvotusten tai puhelimitse. Omatyöntekijä tuntee asiakkaan elämäntilanteen kokonaisvaltaisesti. Omatyöntekijä kartoittaa asiakkaan osaamista, löytää vaihtoehtoja ja osaa ohjata asiakasta tarpeen mukaan muihin palveluihin. 

 

Asiakkaiden ei tarvitse tehdä mitään -työllisyyskokeilusta otetaan asiakkaisiin yhteyttä 

 

Työllisyyden kuntakokeilun kohderyhmään kuuluvat henkilöt siirtyvät kuntakokeilujen asiakkaiksi automaattisesti. He saavat asiointinsa siirtymisestä tiedon kirjepostilla tai sähköisesti TE-toimiston Oma asiointi –palvelussa. Siirtyminen työllisyyden kuntakokeiluun ei edellytä asiakkaalta erityisiä toimenpiteitä. Kaikille työllisyyden kuntakokeilun asiakasryhmiin siirtyville henkilöille ilmoitetaan henkilökohtaisesti maaliskuun 2021 aikana. 

Työllisyyden kuntakokeilun asiakkaaksi eli työttömäksi työnhakijaksi ilmoittaudutaan jatkossakin normaalisti Keski-Suomen TE-toimistoon. Jos asiakas kuuluu kuntakokeilun kohderyhmään, Keski-Suomen TE-toimisto ohjaa asiakkaan kuntakokeilun asiakkaaksi. Ennen kuin asiakkuus siirretään TE-toimistolta kunnalle, sekä TE-toimisto että oma kunta ovat asiakkaaseen yhteydessä ja antavat asiakkaan tarvitsemat toimintaohjeet ja asiointitiedot jatkon suhteen.  

Jos kokeilun kohderyhmään kuuluva asiakas pääsee koulutukseen tai työllistyy määräaikaisesti ja jää sen jälkeen uudelleen työttömäksi, hänet ohjataan takaisin kuntakokeilun asiakkaaksi, vaikka alkuperäiset asiakkuuskriteerit eivät enää täyttyisi.  

Lisätietoja:  

Jyväskylä 
Jyväskylän seudun työllisyyskokeilun johtaja Hanna Lähteelä 
p. 050 373 6040
hanna.lahteela@jyvaskyla.fi   

Laukaa 
Työllisyysyksikön esimies, Arja Tirkkonen 
p. 050 439 0207 
arja.tirkkonen@laukaa.fi  

Muurame  
Palveluohjaaja Satu Huhtakangas 
p. 050 401 5820
satu.huhtakangas@muurame.fi

Äänekoski 
Työllisyyspäällikkö Riikka Hytönen 
p. 040 194 6100 
riikka.hytonen@aanekoski.fi    

www.jyvaskylanseutu.fi/tyollisyyskokeilu

Additional info

Uusimmat