Olet täällä

30.3.2021 - 16:12

Laukaan kunnan tilinpäätös 4 miljoonaa euroa ylijäämäinen

tilinpaatos_talous_kirjanpito.jpg
Poikkeuksellisen koronavuoden 2020 tulos muodostui Laukaassa 4,1 miljoonaa euroa positiiviseksi. Hyvään tulokseen vaikuttivat erityisesti valtion kertaluontoiset koronatuet sekä verotulojen pelättyä parempi kehitys. Laukaan kunnanhallitus allekirjoitti kunnan tilinpäätöksen maanantaina 29.3.2021.

Laukaan kunnan vuosikate kohosi peräti 12,8 miljoonaan euroon ja kattoi 147-prosenttisesti poistot, vaikka kunta teki 2,4 miljoonan euron ylimääräiset lisäpoistot. Laukaan kuntakonsernillekin vuosi oli erinomainen ja se teki 5,9 miljoonaa euroa ylijäämää.

"Olihan tämä jopa hieman ihmeellinen talousvuosi. Tilinpäätöksen tunnusluvut ja taloudellinen ilmapiiri ovat kuin eri maailmoista. Mutta yksittäisenä kuntana ja talousjohtajana tähän voi toki olla erittäin tyytyväinen." pohtii talous- ja henkilöstöjohtaja Eero Raittila.

Hyvään tulokseen vaikuttivat erityisesti valtion kertaluontoiset koronatuet sekä verotulojen pelättyä parempi kehitys. Koronatukia kertyi yhteensä 6,1 miljoonaa euroa ja verorahoitus kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna yhteensä 12,6 miljoonalla eurolla. Kunnan kertynyt ylijäämä kasvoi 5,1 miljoonaan euroon.

Kunta investoi 16,4 miljoonalla eurolla. Suurin investointikohde oli Vihtavuoren koulu, jonka osuus oli noin 10 miljoonaa euroa. Siitä huolimatta lainakanta pieneni 4 miljoonaa euroa ja oli vuoden päättyessä 94 miljoonaa euroa eli 4994 euroa asukasta kohden. Laukaan konsernilainakanta oli 7822 euroa asukasta kohden, mikä on esimerkiksi 727 euroa vähemmän kuin Jyväskylässä.

 "Laukaassa on vuoden 2012 jälkeen investoitu 115 miljoonalla ja nyt kunnan palvelukiinteistöt ja koulut ovat keskimäärin erinomaisessa kunnossa. Konsernin lainakanta on silti vielä maltillinen. Tulevina vuosina investointipaine kevenee," kertoo Eero Raittila

Kunnan palvelutoiminta pystyttiin tuottamaan talousarvion mukaisesti. Terveydenhuollon kustannukset ylittyivät, mutta muun muassa varhaiskasvatuksen kustannukset vastavuoroisesti alittuivat ja koko kunnan toimintakate oli muutetun talousarvion mukainen ja alkuperäistä talousarviota matalampi.

"Vuodesta 2020 muodostui yllättäen taloudellisesti poikkeuksellisen hyvä vuosi. Haasteet kuitenkin jatkuvat valtion koronatukien poistuessa kuvioista. Laukaassa kova työ talouden tasapainottamiseksi ja tulopohjan vahvistamiseksi jatkuu edelleen tästä valonpilkahduksesta huolimatta." -kommentoi tuore kunnanjohtaja Linda Leinonen.

Laukaan kunnan tilinpäätöstiedot
Tilikauden tulos (miljoonaa euroa) Vuosi 2020 Vuosi 2019
Tilikauden tulos 4,1    -3,9
Vuosikate 12,8   3,2
Kertynyt ylijäämä 5,1     1,0
Toimintakulut 119,2     116,7
Verotulot 71,8   67,6
Valtionosuudet 46,5   38,1
Lainakanta 31.12. 94,0 (4994 €/as) 98,0  (5189 €/as)
Investoinnit 16,4     6,9
Työttömyysaste 12,1 %   9,3 %
Asukasluku 31.12. 18 836     18 903

 

Additional info

Uusimmat