Olet täällä

28.4.2021 - 9:55

Laukaan kunnan vapaa-aikajohtajaksi LitM Salla Turpeinen

Laukaan uusi vapaa-aikajohtaja Salla Turpeinen.
Laukaan kunnan vapaa-aikajohtajan virkaan on valittu liikuntatieteen maisteri Salla Turpeinen. Laukaan kunnan vapaa-aikajohtajan virkaa haki 43 henkilöä.

Laukaan kunnan vapaa-aikajohtaja vastaa Laukaan kunnan nuoriso-, liikunta- ja nuorten työllisyyspalveluiden johtamisesta ja taloudesta sekä vapaa-aikapalvelujen kehittämisestä ja erilaisten kehittämishankkeiden vetämisestä. Vapaa-aikajohtaja tekee tiivistä yhteistyötä eri järjestöjen, seurojen ja yhdistysten kanssa. Vapaa-aikajohtaja edistää työnsä kautta kuntalaisten hyvinvointia. Vapaa-aikajohtaja työskentelee kunnan sivistyspalveluissa ja hänen alaisuudessaan työskentelee 20 henkilöä.

Laukaan kunnan vapaa-aikajohtajan virkaa haki määräaikaan mennessä 43 henkilöä, joista 42 henkilöä täytti kelpoisuusehdot. Ensimmäiselle haastattelukierrokselle valittiin kuusi henkilöä ja heistä kolme kutsuttiin toiselle haastattelukierrokselle: FM Antti Ikonen, sosionomi (ylempi AMK), liikunnanohjaaja Kati Laine-Rissanen ja LitM Salla Turpeinen.

Päätöksen valinnasta teki kunnanjohtaja Linda Leinonen. Valintaryhmään kuuluivat Leinosen lisäksi sivistyslautakunnan puheenjohtaja Jukka Häkkinen, sivistysjohtaja Juha Tolonen, opetuspäällikkö Jussi Silpola ja talous- ja henkilöstöjohtaja Eero Raittila.

Laukaan uusi vapaa-aikajohtaja Salla Turpeinen on työskennellyt tutkijana Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö Likesissä vuodesta 2011 alkaen. Hänellä on yli 10 vuoden kokemus liikunnan edistämisen tutkimus- ja asiantuntijatehtävistä sekä kokemusta kehittämishankkeista, liikkumisen olosuhteiden edistämisestä, järjestötoiminnan kehittämisestä ja esimiestyöstä. Aiemmin hän on toiminut muun muassa toimittajana, yksityisyrittäjänä ja liikunnanohjaajana. Turpeinen suorittaa parhaillaan yhteiskuntatieteiden tohtorin tutkintoon tähtääviä jatko-opintoja Jyväskylän yliopistossa. Turpeisen väitöskirja käsittelee kuntien hyvinvointijohtamista. Salla Turpeinen asuu Laukaassa.

Viran täyttämisessä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa. Salla Turpeinen aloittaa virassa kesäkuussa.

Additional info

Uusimmat