Olet täällä

22.10.2020 - 8:52

Laukaan kunnanjohtajan talousarvioesitys 2021 ei sisällä veronkorotuksia - taloutta sopeutetaan yli 3 miljoonaa ja tulevaisuuteen investoidaan lähes 19 miljoonaa

Säästöpossu 2021
Laukaan kunnanjohtajan talousarvioesitys esiteltiin valtuustolle maanantaina 19.10. Talousarvioesitys ei sisällä korotuksia verotukseen. Talousarviossa esitetään 3,4 miljoonan euron sopeutustoimia kunnan palveluihin. Säästöjä haetaan monesta kohteesta, ja palvelutaso säilyy edelleen tasaisen hyvänä. Tulevaisuuteen Laukaa panostaa 18,6 miljoonalla euron investoinneilla. Talousarvioesitys on pitkälti lautakuntien esitysten mukainen.

Vt. kunnanjohtaja Niku Latva-Pukkila esitteli kunnanjohtajan talousarvioesityksen Laukaan kunnanvaltuustolle maanantaina 19.10. Esityksen mukaan Laukaan tulos painuu 0,75 miljoonaa euroa alijäämäiseksi vuonna 2021. Näkymä on kuitenkin parantunut viime kevään ennusteisiin verrattuna. - Kesällä ennakoimme jopa 2 miljoonaa euroa heikompaa tulosta. Verotulo- ja valtionosuusennusteet ovat syksyn aikana vahvistuneet ja tilanne näyttää huomattavasti toiveikkaammalta, summaa tilannetta talous- ja henkilöstöjohtaja Eero Raittila. - Koronakriisin keskellä maltillisesti alijäämäistä tulosta ilman veronkorotuksia voidaan pitää hyvänä torjuntavoittona, Raittila jatkaa.

Talousarvioesitys ei sisällä korotuksia verotukseen. Varsinaisen päätöksen veroprosenteista vuodelle 2021 tekee Laukaan kunnanvaltuusto 2.11. kokouksessa. Kustannusten kasvua on sopeutettu 3,4 miljoonaa euroa, josta 3,2 miljoonaa euroa kohdistuu kunnan omiin ja terveydenhuollon palveluihin.

Säästöjä haetaan monesta kohteesta, jotta palvelutaso säilyy tasaisen hyvänä

Vanhus- ja vammaispalvelujen haetaan noin 600 000 euron säästöjä palvelurakenteen muutosten ja toiminnan uudelleenorganisoinnin kautta. Terveydenhuollon kustannuksiin tavoiteltiin kevään ennakkotietoihin verrattuna yhteensä miljoonan säästöjä. Kunnanjohtajan esityksessä säästötavoitetta on nostettu 1,3 miljoonaan euroon.

- Neuvottelut perusterveydenhuollon talousarviosta Seututerveyskeskuksen kanssa ovat vielä kesken. Näkemyksemme on, että sopeutusten täytyy kohdistua kaikkiin toimintoihin, myös terveydenhuoltoon, linjaa Niku Latva-Pukkila.

Perusopetuksessa opetuksen ja ohjauksen määrä vähenee ja ryhmäkokoja joudutaan kasvattamaan. Lisäksi tukiopetuksen ja erityisopetuksen määrää joudutaan karsimaan. Myös hankinnat ja matkustaminen on vedetty minimitasolle koko sivistyspalveluissa kustannusten kasvun hillitsemiseksi. Vastapainoksi Laukaan varhaiskasvatukseen, perusopetukseen, lukiolle ja muihin nuorisopalveluihin on saatu hyvin valtion kohdennettuja korona-avustuksia, joiden avulla palvelutasoa pystytään monin paikoin ylläpitämään ja kehittämään. Sivistyspalveluista on esityksessä sopeutettu yhteensä 1,2 miljoonaa euroa.

Myös teknisissä palveluissa tiukennetaan menokuria. Teknisissä palveluissa muun muassa lykätään myöhemmäksi sellaisia kunnossapitotöitä ja kalustohankintoja, jotka eivät vaikuta turvallisuuteen ja terveellisyyteen. Palvelutuotannosta poistuneita kiinteistöjä pyritään myymään ylläpitokustannusten alentamiseksi. Lisäksi talvihoidon laatutasosta joudutaan aavistuksen tinkimään ja joitakin huonokuntoisia leikkipaikkoja lakkauttamaan. Taloudellisuutta haetaan myös katuvalaisimia uusimalla ja energiatehokkuutta parantamalla.

Konsernihallinto hakee tavallista korkeampia tuottoja maaomaisuutta ja metsätiloja myymällä. Säästöjä haetaan leikkaamalla kustannuksia hallinnosta, henkilöstöpalveluista sekä työllisyys- ja elinkeinopalveluista.

- Konsernihallinnolla on edessä uudistumisen vuosi. Ensi vuonna aloittaa uusi kunnanjohtaja ja uusi valtuusto. Lisäksi käynnistyy MAL-sopimuskausi ja työllisyyden kuntakokeilu. Panoksia täytyy laittaa myös kehittämiseen ja uudistumiseen, kertoo Latva-Pukkila.

Kunnanjohtajan esitys pitkälti lautakuntien esitysten mukainen

Kunnanjohtajan esitys poikkeaa lautakuntien esityksistä vain vähän. Perusturvalautakunnan esityksen mukaista talousarviota on sopeutettu kunnan omissa toiminnoissa 100 000 euroa ja terveydenhuollon kustannuksista 300 000 euroa. Sivistyslautakunnan esityksestä on karsittu kustannuksia 100 000 euroa ja teknisen lautakunnan esityksestä 200 000 euroa.

Laukaa investoi tulevaisuuteen 18,6 miljoonalla eurolla – suurin yksittäinen hanke Vihtavuoren koulukeskus

Laukaa panostaa tulevaisuuteen investoimalla 18,6 miljoonalla eurolla vuonna 2021.  Suurin yksittäinen investointihanke on Vihtavuoren koulukeskus. Kalustohankinnat mukaan lukien Vihtavuoren koulukeskusinvestointi kattaa yli puolet investointien kokonaissummasta ensi vuonna. Myös kirkonkylän kouluhanke etenee, mutta se ei näy investointien joukossa, koska hanke rahoitetaan kiinteistöleasingmallilla.

- Muutaman vuoden päästä loputkin taajamakouluhankkeet valmistuvat. Laukaalaiset voivat olla ylpeitä siitä, että täällä on uudet, toimivat, terveelliset ja turvalliset koulutilat joka taajamassa, kehuu Latva-Pukkila. Investoinneista kunnanjohtajan esityksessä karsittiin teknisen lautakunnan esittämä Lievestuoreen aluekeittiö. Ruokapalvelu on tarkoitus keskittää kirkonkylällä sijaitsevaan ruokapalvelukeskukseen.

Mittavista investoinneista johtuen Laukaan lainakanta kasvaa 10,5 miljoonalla eurolla ja on vuoden 2021 jälkeen 113,5 miljoonaa euroa eli noin 5980 euroa asukasta kohden. – Kunnan lainakanta on korkea, mutta Laukaan kuntakonsernin lainakanta on lähellä maan keskitasoa. Lisäksi Laukaassa palvelukiinteistöjen investointeja on tehty moneen muuhun kuntaan verrattuna etupainotteisesti. Meillä velkaantuminen hidastuu, kun muualla se kiihtyy, kertoo Raittila.

Talouden tasapainottaminen ei pääty vuoteen 2021. Koronakriisin hoito ja jälkihoito sekä kriisin aiheuttama epävarmuus korostuvat talousarviossa. Talousennusteita seurataan tarkasti ja alkuvuodesta 2021 valmistellaan pidemmän aikavälin talouden tasapainottamissuunnitelma. Se on työkalu, jonka on määrä helpottaa uuden valtuuston tehtävää. Myös sote-uudistuksen eteneminen vaikuttaa merkittävästi tulevien vuosien toimintaan ja talouteen.

- Edessä on haastavia, mutta uusia mahdollisuuksia avaavia vuosia kuntakentässä. Juuri nyt kysyntää olisi hyville ennustajille, keventää vt. kunnanjohtaja Latva-Pukkila.

Laukaan kunnan talousarviot ja tilinpäätökset.

 

 

Additional info

Uusimmat