Olet täällä

13.11.2020 - 12:39

Laukaan pienjäteasemalle ympäristölupa - rakentaminen alkaa jo tänä vuonna

Laukaan kunnan lupalautakunta hyväksyi Kataanmäen pienjäteaseman ympäristöluvan 4.11.2020 ja uuden jäteaseman rakentaminen aloitetaan jo tämän vuoden puolella. Kataanmäen Väentuvan tontilla sijaitseva Mustankorkean pienjäteasema tulee palvelemaan Laukaan alueen asukkaita ja helpottamaan jätteiden kierrätystä alkuvuodesta 2021 alkaen.

“Rakennustyöt aloitetaan välittömästi ja tavoitteena on avata uusi jäteasema alkuvuodesta. Uudelle jäteasemalle hankitaan asianmukaiset keräilyvälineet ja paikalle rakennetaan ohjaavat opasteet, jotta asiointi uudella jäteasemalla olisi mahdollisimman vaivatonta”, kertoo Mustankorkean ympäristö- ja kehityspäällikkö Kai Sormunen.

Laukaan kunta aloittaa myös uuden tielinjauksen valmistelun uudelle jäteasemalle: “Pääsemme aloittamaan kunnan puolesta uuden tielinjauksen rakentamisen, jonka tarkoituksena on taata turvallisempi liikennöinti uudelle jäteasemalle. Uuden tien arvioidaan valmistuvan kesään mennessä – se ei kuitenkaan ole este pienjäteaseman avaamiselle kuntalaisille jo aikaisemmin, jos muut asiat ovat kunnossa”, kertoo Janne Laiho, Laukaan kunnan tekninen johtaja.

Kotitaloudet voivat tuoda asemalle pienkuormia henkilö- tai pakettiautolla ja peräkärryllä. Uudella asemalla otetaan vastaan seka- ja rakennusjätettä, puuta, pahvia ja kartonkia, metallia, betonia ja tiiltä, vaarallisia jätteitä, sähkö- ja elektroniikkaromua sekä risuja ja puutarhajätettä. Pienjäteasemalta jätteet kuljetetaan edelleen käsittelyyn, lukuun ottamatta sähkö- ja elektroniikkaromua, josta osan käsittelee ja uusiokäyttää jo nykyisin alueella toimiva Väentupa. Pienjäteasema tulee olemaan avoinna kolmena arkipäivänä viikossa, ja lisäksi kesäkaudella myös lauantaisin. Paikalla on tuolloin henkilökuntaa, joka opastaa ja neuvoo, valvoo toimintaa ja huolehtii maksujen keräämisestä.

Jäteasema tulee sijoittumaan Väentupa ry:n kierrätyskeskuksen alueelle, jossa myös asiakkaiden opastamisesta tulee vastaamaan Väentuvan henkilökunta. ”Me väentupalaiset olemme iloisia siitä, että lupa-asia on ratkennut ja pääsemme tekemään yhteistyötä mustankorkealaisten kanssa entistä parempien palvelujen tarjoamiseksi laukaalaisille”, iloitsee Jarmo Hakkarainen, Väentupa ry:n toiminnanjohtaja.

Uusimmat