Olet täällä

11.9.2017 - 9:25

Lievestuoreen alueen vesijohtoventtiilien testaus ja korjaus

vesitippa.jpg
Vesijohtoventtiilien testaus ja korjaus alkaa viikolla 37.

Lievestuoreen alueella aloitetaan tontti / runkoventtiilien koestus, korjaus sekä merkitsemistyöt. 
Työ aloitetaan 11.9 Poramäen suunnalta edeten Lievestuoreen keskustaa kohti. 
Kiinteistöihin joiden tonttiventtiilit testataan jaetaan tiedote postilaatikoihin ennen koestusta.
Työtä tehdään Laukaan Vesihuolto Oy:n omana työnä.

Lisätietoja antavat
Jari Oksman 040-638 6744 
Mika Jokela 040-752 6852

Additional info

Laukaan Vesihuolto Oy:n käyttöpäällikkö
Puhelinnumero(t): 
040 6386 744
Virkavapaalla yhdyskuntatekniikan päällikön virasta 8.2 - 7.8.2017 Vs. yhdyskuntatekniikan päällikkönä toimii katurakennusmestari Kirsi Kalliokoski
Sähköpostiosoite: 
Kuntala

Uusimmat