Olet täällä

21.12.2020 - 12:23

Miksi Laukaassa ei julkaista tietoa koronavirukselle altistumisista julkisilla paikoilla?

Kirjasto ja kirjaston pihalla oleva kyltti
Laukaassa ei ole tähän mennessä todettu joukkoaltistumisia julkisissa tiloissa.

Suurimmat altistumiset Laukaassa ja niistä johtuvat karanteenit ovat tapahtuneet koulussa ja harrastustoiminnassa. Laukaassa ei ole tullut esiin joukkoaltistumisia julkisilla paikoilla kuten liiketiloissa tai ravintoloissa. Sen vuoksi monilta paikkakunnilta tuttuja uutisia julkisista paikoista, joissa tiettyinä päivinä ja kellonaikoina liikkuneet henkilöt ovat saattaneet altistua koronavirukselle, ei ole tarvinnut julkaista, avaa Laukaan tilannetta Seututerveyskeskuksen ylilääkäri Jari Raudasoja.

Silloin, kun koronatartunnat liittyvät kouluihin, päiväkoteihin tai muuhun kunnan toimintaan, kunta toimii tiiviissä yhteistyössä seututerveyskeskuksen tartuntatautilääkäreiden kanssa, muistuttaa Laukaan kunnan koronatyöryhmän puheenjohtaja Jukka Lappalainen.

Koronatartunnat ovat myös Laukaassa olleet nousussa. Viimeisten kahden viikon aikana Laukaassa on otettu kahdeksan positiivista koronanäytettä ja koronatartunnan saaneiden yhteismäärä Laukaassa on nyt 38.

- Kiihtymisvaiheessa oleva koronaepidemia ei vielä näy seututerveyskeskuksen sairaaloissa, mutta eristyspaikkoja on syytä olla varalla, jos sairaalahoidon tarve lisääntyisi nopeasti. Siksi osastojen potilasvaihdon pitäisi olla jouhevaa. Laukaan terveyskeskussairaalan osasto on tällä hetkellä täynnä, Keuruulla ja Joutsassa on vielä joitakin osastopaikkoja, kertoo ylilääkäri Jari Raudasoja Seututerveyskeskuksesta. - Tilanne kuitenkin muuttuu koko ajan. Toivon, että tartuntojen määrä ei nouse kovaan kasvuun joulun aikana.

Raudasoja muistuttaa, että ennen rokotteen saapumista turvavälien pitäminen, maskinkäyttö ja käsihygienia sekä kokoontumisrajoitusten noudattaminen ovat ainoat toimivat keinot epidemian leviämisen hillitsemiseksi.

 

Altistumistilanteissa kunta tekee päätökset tartuntatautilääkärin ohjeen pohjalta

 

Seututerveyskeskuksessa on ylilääkärin lisäksi kolme varsinaista tartuntatautilääkäriä ja lisäksi kaksi jäljittäjälääkäriä ja heidän apunaan hoitajista koostuva jäljitystyöryhmä. Kun tartuntatautilääkäri saa tiedon positiivisesta tartunnasta, johon liittyy joukkoaltistus, hän käy heti neuvottelut AVIn, keskussairaalan infektiolääkärin ja kunnan kanssa tarvittavista toimenpiteistä. Jäljitystyöryhmä kontaktoi kaikki altistuneet, ohjaa koronatestaukseen ja tartuntatautilääkäri antaa tarvittavat karanteenimääräykset. Kunta tekee tartuntatautilääkärin ohjeeseen perustuvat päätökset esimerkiksi koululuokan siirtämisestä etäopetukseen. Jos kansalainen arvioi altistuneensa koronatartunnalle, hän voi ottaa soittaa seututerveyskeskuksen koronapuhelimeen. Seututerveyskeskuksen koronapuhelin palvelee kaikissa koronaan liittyvissä kysymyksissä numerossa 014 269 8180 arkisin klo 8–16 ja viikonloppuisin klo 9–15.

Koronatartuntojen lähteet on Keski-Suomessa pystytty jäljittämään 70-prosenttisesti.

Mitä koronaan liittyviä suosituksia ja määräyksiä kunta voi antaa?

 

Valtakunnallisesti ja alueellisesti on voimassa erilaisia koronaan liittyviä suosituksia ja määräyksiä. Moni ihmettelee koronaan liittyvien suositusten ja määräysten kirjoa ja sitä, miksi viranomaiset antavat välillä suosituksia, välillä määräyksiä. Se, mitä määräyksiä viranomainen voi antaa, riippuu kunkin viranomaisen tehtävästä ja määräysvallasta.

THL ja ministeriöt voivat antaa koronaan liittyviä valtakunnallisia tai kohdennettuja suosituksia. Suositusten perusteella aluehallintovirastot ja paikalliset viranomaiset kuten kunnat tekevät alueita koskevia päätöksiä ja määräyksiä, joissa huomioidaan paikalliset olosuhteet ja koronatilanne alueella tai alueen kunnassa tai kaupungissa.

Kunnat ja kaupungit voivat tehdä omaan toimivaltaansa kuuluvia päätöksiä, kuten päätöksen siirtää koulu etäopetukseen tai sulkea kunnan liikuntasalit.

 

Lisätietoja:

 

Jukka Lappalainen, Laukaan kunnan koronatyöryhmän puheenjohtaja, p. 0400 564 983, jukka.lappalainen@laukaa.fi
Jari Raudasoja, Seututerveyskeskuksen ylilääkäri, jari.raudasoja@seututk.fi, p. 014 269 5904,

Additional info

Uusimmat