Olet täällä

14.2.2017 - 11:58

Osallistu paikallisliikenteen Linkki-palveluiden kehittämiseen, vastaa sähköiseen kyselyyn!

Jyväskylän seudun joukkoliikenteen vihreä linkki 41 Laukaan kirkonkylällä.
Jyväskylän seudun joukkoliikenne selvittää asukkaiden tyytyväisyyttä paikallisliikenteen palveluihin

Jyväskylän seudun joukkoliikenne selvittää asukkaiden tyytyväisyyttä paikallisliikenteen palveluihin. Palautetta kerätään laajalti toimivalta-alueen asukkailta Jyväskylässä, Laukaassa ja Muuramessa. Kyselyyn voivat vastata kaikki joukkoliikenteen asioista kiinnostuneet – myös he, jotka eivät Linkkiä tällä hetkellä aktiivisesti käytä. Näkemyksensä pääsee esittämään avoimessa nettikyselyssä, joka löytyy osoitteesta http://digiumenterprise.com/answer/?sid=1472753&chk=D2QC4QK9. Kyselylinkki on avoinna 28.2.2017 saakka.

Tutkimusta varten on myös haastateltu 500 alueen asukasta puhelimitse, 500 henkilöä web-paneelikyselynä sekä lähetetty sähköpostitse kyselylinkki yhteensä noin 300 henkilölle. Mikäli haluaa vastata kyselyyn, mutta ei ole pääsyä nettiin, kyselyn voi käydä täyttämässä myös Linkki-palvelupisteen asiakaspäätteellä henkilökunnan opastuksella. Kyselyyn vastanneiden kesken arvotaan 50 euron arvoinen Linkki-lahjakortti sekä heijastava Linkki-reppu (arvo 30-40 euroa).

Nyt tehtävä laaja asiakastutkimus on yksi tapa selvittää jyväskyläläisten, laukaalaisten ja muuramelaisten näkemyksiä paikallisliikenteen palveluista ja saada niistä palautetta. Tutkimus tuottaa tietoa siitä, mitä vahvuuksia ja mitä kehityskohteita palveluun sisältyy. Eri kanavien kautta saadut vastaukset analysoidaan ja niistä muodostuu kokonaiskuva, joka asukkailla on paikallisliikenteen palveluista sekä niiden laadusta. Kyselyn tuloksia on tarkoitus verrata kilpailutetun sopimusliikenteen kolme kertaa vuodessa tehtävien, palvelun laatua mittaavien kyselyiden tuloksiin ja samalla arvioida tulosten yhtäpitävyyttä. 

Kyselyn tuloksia esitellään niiden valmistuttua Jyväskylän seudun joukkoliikennejaostolle ja niistä raportoidaan Linkin verkkosivuilla osoitteessa http://linkki.jyvaskyla.fi. Kyselyn käytännön toteutuksesta vastaa Feelback Oy.

Lisätiedot: Jyväskylän seudun joukkoliikenne, palvelupäällikkö Kari Ström, p. 014 266 5139, kari.strom[at]jkl.fi

Jyväskylän seudun joukkoliikenne tarjoaa paikallisliikenteen Linkki-palveluita Jyväskylän, Laukaan ja Muuramen alueilla. Liikenteen järjestäjänä toimii Jyväskylän kaupunki ja liikennöitsijänä Jyväskylän Liikenne Oy.

Uusimmat