Olet täällä

19.2.2020 - 11:56

Tilinpäätöksen 2019 ennakkotiedot valmistuneet

tilinpaatos_talous_kirjanpito.jpg
Laukaan kunnan vuoden 2019 tilinpäätöksen ennakkotiedot ovat valmistuneet. Kunnan toiminta pystyttiin vuonna 2019 toteuttamaan huomattavasti ennakoitua edullisemmin. Tästä huolimatta tilikauden tulos on selvästi alijäämäinen kuten muutetussa talousarviossa syksyllä 2019 ennakoitiin.

Alijäämäiseen tulokseen vaikuttavat etenkin verotulojen heikko kehitys sekä kiinteistöihin kohdistuvat lisäpoistot. Kunta investoi noin 6,3 miljoonalla eurolla. Investoinneista 46 % pystyttiin rahoittamaan tulorahoituksella.

-Vuosi 2019 oli jälleen taloudellisesti erittäin haasteellinen vuosi koko kuntakentälle. Ennakkotietojen mukaan jopa kolme neljästä kunnasta teki alijäämäisen tuloksen. Laukaan osalta tulos painui noin neljä miljoonaa pakkaselle. Vuosikate kuitenkin vahvistui edellisestä vuodesta ja toimintakulujen kasvu pystyttiin pitämään hyvin aisoissa. Tulosta painavat kuitenkin suuret poistot kiinteistömassasta. Vuodelle 2019 kohdistettiin kaiken lisäksi lisäpoistoja muutamista käytöstä poistuvista kiinteistöistä. Korkea syntyvyys ja suhteellisen vakaa väestörakenne luovat kuitenkin uskoa tulevaan. Lisäksi rakentaminen ja rakennusluvitus näyttävät piristymisen merkkejä, talousjohtaja Eero Raittila summaa. Verotulojen kehitys on sen sijaan ollut viime vuosina surkeaa ja verotulot jäivät vuoden 2017 toteumaa alhaisemmiksi. Toiminnallisesti organisaatio on hyvässä kunnossa, mutta tuloja täytyisi saada lisää, muistuttaa Raittila.

Tilinpäätös allekirjoitetaan kunnanhallituksen kokouksessa 30.3., jolloin julkaistaan yksityiskohtaisemmat tilinpäätöstiedot.

Mediatiedotustilaisuus Laukaan kunnan tilinpäätöksestä pidetään maanantaina 30.3. kello 12.30-13.00 Laukaan kunnantalon väistötilan Vuojärvi –kokoustilassa osoitteessa Laukaantie 14. Tilaisuudessa kunnanjohtaja Jaakko Kiiskilä ja talousjohtaja Eero Raittila esittelevät yksityiskohtaisemmin tilinpäätöksen 2019 sisällön. Paikalla on myös kunnanhallituksen puheenjohtaja Antti Puupponen sekä kunnanvaltuuston puheenjohtaja Leena Kalmari. 

Lisätietoja:

 

Antti Puupponen, kunnanhallituksen puheenjohtaja, p. 040 732 0986
Leena Kalmari, kunnanvaltuuston puheenjohtaja, p. 050 3844 030
Jaakko Kiiskilä, kunnanjohtaja, p. 050 340 3401
Eero Raittila, talousjohtaja, p. 040 663 7306

etunimi.sukunimi@laukaa.fi

Additional info

Uusimmat