Olet täällä

27.3.2017 - 11:08

Tilinpäätös 2016

Tilasto
Talousjohtajalle varma kevään merkki on tilinpäätöksen valmistelu. Vuosittain toistuva asiakirjan laatiminen, jossa kuvataan kunnan taloudellinen tulos, varallisuus ja toiminnan keskeiset muutokset. Tilinpäätöksen laadintaa ohjaavat monet määräykset ja muotovaatimukset, mutta silti sen laadintaa suotta mystifioidaan.

Yksinkertaisesti kirjanpidossa on kysymys taloudellisten tapahtumien muistiin kirjaamisesta vuoden varrella, ja tilinpäätöksessä nämä muistiinpanot vedetään yhteen. Tilinpäätöksen pääsisältö muodostuu kolmesta laskelmasta: tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja tase. Tuloslaskelmasta käy ilmi kaikki vuodelle kuuluvat juoksevat tulot ja menot ja niiden erotus, eli tulos. Rahoituslaskelma kertoo investoinnit ja sen, miten ne on rahoitettu. Taseesta puolestaan on kuvattu kunnan omistaman omaisuuden arvo ja se, kuinka paljon siitä on maksettu ja toisaalta kuinka paljon velkaa on vielä jäljellä.

Moni kotitalouskin tekee tilinpäätöksen joko tietoisesti tai huomaamattaan. Kotitaloudessa tuloslaskelma tarkoittaisi sitä, että jäsentää tulonsa ja mikä osuus tuloista menee kulutukseen, lainojen lyhennyksiin ja säästöön. Tase puolestaan kertoisi varallisuuden, eli omakotitalon, kesämökin, säästöjen ja auton arvon ja sen, kuinka suuri osuus tästä omaisuudesta on jo maksettu ja kuinka paljon siitä on vielä velkaa. Toki kunnassa ja kuntakonsernissa taloudellisia tapahtumien määrä on suurempi kuin kotitaloudessa, mutta logiikka on aivan sama.  

Kunnan toiminta on tietysti kaikkea muuta kuin talouden laskelmat, kuten Laukaan kuntastrategiaankin on kirjattu. Laukaa haluaa olla elinvoimainen ja kasvava kunta, tarjota monipuolisia asumismahdollisuuksia ja hyviä palveluita asukkaillaan. Tämähän olisi helppoa toteuttaa jos taloudesta ei tarvitsisi välittää. Kunnan tavoitteita tulee kuitenkin pyrkiä toteuttamaan niin, että toiminta on pitkällä aikavälillä taloudellisesti järkevää. Tässä on haaste, sillä palvelujen tarve on rajaton mutta käytettävissä olevat resurssit rajalliset. Siitä huolimatta talousjohtaminen ei voi kuitenkaan olla pelkkää niukkuuden jakamista, vaan satsauksiakin on tehtävä. Kunta käytti viime vuonna palveluihin 112 miljoonaa euroa ja investointeihin 13 miljoonaa euroa. Tällä summalla on saatu järjestettyä paljon hyviä palveluja kuntalaisille.

Mutta miten sitten Laukaan taloudella menee? Laukaan kunta oli mukana erityisessä kuntajakoselvityksessä vuosina 2013–2014. Valtion asettamien selvitysmiesten laatima raportti julkaistiin 1.9.2014. Raportin mukaan Laukaan kunta olisi taloudellisesti mitattuna kriisikunta vuonna 2016 ja joutunut ottamaan ns. syömävelkaa henkilöstönsä palkkojen maksuun. Selvitysmiehet suosittelivat yhdistymistä Jyväskylään.

Tilanne on tällä hetkellä aikalailla toinen. Vuosien 2014–2016 tilinpäätökset ovat olleet 2000-luvun parhaat tulorahoituksen tasolla mitattuna ja talouden tila on ennusteisiin nähden selkeästi paremmalla tasolla. Tietysti haasteita riittää aikana, jolloin valtio leikkaa kuntien valtionosuuksia, työttömyys on korkea, verotulot eivät kasva 2000-luvun alkuvuosien tahtiin ja sote- ja maakuntauudistus lisää kuntakentän epävarmuutta. Haasteista huolimatta ennusteisiin nähden myönteiset tulokset ovat rohkaisevia. Voimme omilla päätöksillä ja toimilla vaikuttaa kunnan talouden myönteiseen kehitykseen.  

Käykää tutustumassa tarkemmin tilinpäätöksen esittelyvideoon ja -dioihin sekä tilinpäätöskirjaan alla olevista linkeistä.

Lasse Leppä
talousjohtaja

 

Uusimmat