Olet täällä

6.6.2017 - 16:54

Urakkasopimukset Laukaan historian suurimmasta rakennushankkeesta allekirjoitettu

Lievestuoreen uuden koulun urakkasopimusten allekirjoittaminen
Laukaassa käynnistyy kunnan historian suurin yksittäinen rakennushanke koko kunnan runsaan 400 vuoden historiassa, kun Lievestuoreen koulun uudisrakennuksen urakkasopimukset allekirjoitettiin Laukaan kunnantalolla tiistaina 6.6.

Uuteen koulurakennukseen tulee 5 168 kerrosalaneliömetriä, ja se sisältää tilat 350 oppilaalle ja 40 henkilökuntaan kuuluvalle. Luokkatilojen lisäksi kouluun rakennetaan omatoimikirjasto, nuorisotila ja kuntosali. Hankkeen lopullinen kustannusarvio on noin 14,0 miljoonaa euroa. Kouluhanke toteutetaan jaettuna urakkana, jossa rakennusurakoitsija toimii hankkeen päätoteuttajana. Hankkeen toteuttavat rakennusurakoitsija Peab Oy, ilmanvaihto-, putki- ja sähköurakoitsija Bravida Finland Oy, rakennusautomaatiourakoitsija Caverion Suomi Oy sekä rakennuttajakonsultti ja työmaavalvoja, Inmeco Oy Rakennuskonsultit. Hanketta rahoittaa Kuntarahoitus oyj. Lievestuoreen vanha Laurinkylän koulu puretaan vaiheittain ja tilalle rakennetaan uusi koulurakennus luokka-asteille 3–9. Luokat 1–2 jatkavat nykyiseen tapaan koulunkäyntiä lähellä sijaitsevassa Tervamäen koulussa.

Virallisesti 6.6. käynnistyneen rakennushankkeen ensimmäisessä vaiheessa suoritetaan viranomaiskatselmukset ja rakennustyömaan perustaminen sekä vanhan koulurakennuksen osittainen purkaminen. Purkutyöt ja uudisrakennuksen perustamistyöt saadaan kesän 2017 aikana niin pitkälle valmiiksi, että koulunkäynti syyskaudella jäljelle jäävässä vanhassa kivikoulussa on turvallista aloittaa. Uuden koulun suunnittelussa ja toteutuksessa noudatetaan Terve Talo -kriteereitä ja työmaa-alueen suunnittelussa on erityisesti huomioitu turvallisuusnäkökulmat, jotta koulutoiminta ei vaarannu. Täysin uusiin tiloihin koulu siirtyy vuonna 2018 syysloman jälkeen. Piha-alueiden viimeistelytyöt sekä nykyisen koulurakennuksen purkaminen saatetaan päätökseen heinäkuun loppuun 2019 mennessä.

Kouluhanke on yksi Lievestuoreen kehittämishankkeista. Lievestuoreelle on laadittu kehittämissuunnitelma taajamakuvallisesti yhtenäisen, houkuttelevan ja viihtyisän kaupan ja asumisen ympäristön rakentamiseksi. Palveluja ja työpaikkoja Lievestuoreelle tuo myös Lievestuoreen taajaman läheisyyteen rakentuva Ysitien Sampo -yritysalue.

Lisätietoja:
Talousjohtaja Lasse Leppä, p. 050 599 9545
Tekninen johtaja Janne Laiho, p. 050 3475 247
Rakennuttaja Pekka Mikkonen, Laukaan kunta, p. 050 598 0871
Tilapalvelupäällikkö Jani Veikkolainen, p. 0400 345 735

etunimi.sukunimi@laukaa.fi

Additional info

Uusimmat