Olet täällä

23.1.2018 - 13:11

Vaikuta uuteen kuntastrategiaan!

laukaa_kuntastrategia2017-2021_23.1.2018_kuva.jpg
Kunnanhallitus on kokouksessaan 18.12.2017 § 258 valtuuttanut kunnanjohtajan laittamaan uuden kuntastrategian luonnoksen lausuntokierrokselle. Lausuntoa pyydetään kuntalaisilta, valtuustoryhmiltä, kunnan henkilöstöltä ja yhteistyöryhmältä sekä Laukaan Yrittäjiltä.

Kuntalain 37 §:n mukaan kunnassa on oltava kuntastrategia, jossa valtuusto päättää kunnan toiminnan ja talouden pitkän aikavälin tavoitteista. Laukaan kuntaan valmistellaan uusi kuntastrategia valtuustokaudella 2017-2021.

Kunnanhallitus on kokouksessaan 18.12.2017 § 258 valtuuttanut kunnanjohtajan laittamaan kuntastrategian luonnoksen lausuntokierrokselle. Lausuntoa pyydetään kuntalaisilta, valtuustoryhmiltä, kunnan henkilöstöltä ja yhteistyöryhmältä sekä Laukaan Yrittäjiltä. 

Tutustu luonnokseen

Luonnos on myös nähtävänä Laukaan kunnan kirjaamossa osoitteeseen Laukaantie 14, kirjaamon aukioloaikoina.

Pyydämme mahdollista lausuntoanne pe 2.3. mennessä ensisijaisesti sähköpostilla: kirjaus@laukaa.fi

tai kirjeitse osoitteeseen: 

Kirjaamo
Laukaan kunta
PL 6
41341 Laukaa.

Lausuntokierroksen jälkeen strategia-asiakirja päivitetään kohti lopullista muotoaan ja tuodaan kunnanhallituksen kautta valtuuston hyväksyttäväksi kevään 2018 aikana. 

Additional info

Uusimmat