Olet täällä

26.10.2017 - 13:07

Veden keittokehotus Äijälän Vesihuollon alueella purettu

Vettä voi käyttää kaikkiin tarkoituksiin normaalisti.

Tiedote 17.11.2017
Äijälän vesiverkoston ja vedenottamon kunnostus ja puhdistustoimenpiteet on saatu loppuun suoritettua.

Puhdistustoimenpiteiden jälkeen on verkostosta viranomaisen toimesta otettu 3 näytesarjaa, jotka kaikki ovat olleet puhtaita.

Bakteerilöydösten vuoksi varotoimena annettu keittokehotus puretaan. Vettä voi käyttää kaikkiin tarkoituksiin normaalisti.

Jukka Lappalainen
ympäristötoimenjohtaja
Laukaan ympäristöterveydenhuolto
0400-564983
jukka.lappalainen@laukaa.fi

-----------------------------------

Tiedote 15.11.2017
KEITTOKEHOTUS JATKUU EDELLEEN

Äijälän vesiosuukunnan vedenottamon kunnostus- ja vesiverkon puhdistustoimenpiteiden jälkeen on verkoston puhtauden varmistamiseksi otettu vesinäytteitä 9.11., 10.11. ja 13.11.2017. Seuraavat vesinäytteet otetaan 16.11.2017.

Keittokehotus pidetään voimassa, kunnes on saatu riittävä määrä puhtaita verkostovesinäytetuloksia. Alueen kiinteistöjä kehotetaan edelleen keittämään ruuanlaittoon ja juomiseen käyttävä vesi vähintään 5 minuutin ajan tai hankkimaan juoma- ja ruokavesi muualta. Vettä voi muuten käyttää esim. peseytymiseen normaalisti.

Tarkempia veden käyttöohjeita kotitalouksille sekä asiaa koskevat tiedotteet ovat nähtävillä Laukaan ympäristöterveydenhuollon internet-sivuilla osoitteessa: https://www.laukaa.fi/palvelut/ymparistoterveys

Asiasta tiedotetaan seuraavan kerran perjantaina 17.11.2017.

Vesiosuuskunnan puolesta tiedusteluihin vastaa Antero Muurikainen, p. 0400 867 870.

Miia Valkonen
terveystarkastaja
Laukaan ympäristöterveydenhuolto
p. 0400642429
miia.valkonen@laukaa.fi

---------------------------
Tiedote 9.11.2017
Äijälän vesiosuukunnan vedenottamon kunnostus ja vesiverkon puhdistustoimenpiteet on saatu suunnitellusti toteutettua.

Verkoston puhdistumista varmistetaan vesinäytteenotolla 09.11.2017 ja 13.11.2017.

Keittokehotus pidetään voimassa, kunnes on saatu riittävä määrä puhtaita verkostovesinäytetuloksia.

Tarkempia veden käyttöohjeita kotitalouksille sekä asiaa koskevat tiedotteet ovat nähtävillä Laukaan ympäristöterveydenhuollon internet-sivuilla osoitteessa:

https://www.laukaa.fi/palvelut/ymparistoterveys

Asiasta tiedotetaan seuraavan kerran 14.11.2017.

Vesisosuuskunnan puolesta tiedusteluihin vastaa Antero Muurikainen p. 0400867870.

Jukka Lappalainen
ympäristötoimenjohtaja
Laukaan ympäristöterveydenhuolto
0400564983
jukka.lappalainen@laukaa.fi

------------------------------
Tiedote 3.11.2017
Äijälän vesiosuuskunnan alueelle asetettua keittokehotusta jatketaan verkostossa ja vedenottamolla aiemmin tehtyjen kolibakteerilöydösten vuoksi. Alueen kiinteistöillä kehotetaan ruoanlaitto ja juomavesi keittämään vähintään 5 minuutin ajan. Vettä voi muihin tarkoituksiin käyttää normaalisti.

Maanantaina 06.11.2017 aamupäivällä suoritettavien kunnostustoimien jälkeen vedenottamo ja verkosto kloorataan. Toimenpiteet kestävät tiistaille 07.11.2017.                             

Klooraus tehdään alhaisella pitoisuudella, eikä se aiheuta rajoituksia vedenkäytölle.

Kloorauksen ja verkoston juoksutuksen jälkeen otetaan vesinäytteet verkoston puhtauden varmistamiseksi.

Tarkempia veden käyttöohjeita kotitalouksille sekä asiaa koskevat tiedotteet ovat nähtävillä Laukaan ympäristöterveydenhuollon internet-sivuilla osoitteessa:

https://www.laukaa.fi/palvelut/ympatistoterveys

Asiasta tiedotetaan seuraavan kerran torstaina 09.11.2017.

Vesiosuuskunnan puolesta tiedusteluihin vastaa Antero Muurikainen p 0400867870.

Jukka Lappalainen
ympäristötoimenjohtaja
Laukaan ympäristöterveydenhuolto
0400564983
jukka.lappalainen@laukaa.fi

----------------------------
Tiedote 30.10.2017
KEITTOKEHOTUS JATKUU EDELLEEN
Kontrollinäytteissä 25.10.2017 ja niiden jälkeen 26.10.2017 otetuissa uusintanäytteissä todettujen koliformisten bakteerien johdosta Äijälän vesiosuuskunnan alueella on ollut voimassa veden keittokehotus, joka koskee ruoka- ja juomavettä.

Maanantaina 30.10.2017 on kaivoasiantuntijan johdolla tehty suunnitelma toteutettavista toimenpiteistä, joiden avulla pyritään varmistamaan ongelman poistuminen. Toimenpiteet on tarkoitus saada toteutettua kuluvan viikon aikana. Toimenpiteiden jälkeen toteutetaan kaivon ja vedenottamon vesirakenteiden klooraus. Toimenpiteiden ja kloorauksen jälkeen veden laatu tutkitaan näytteenotoin.

Veden keittokehotusta osuuskunnan alueella jatketaan. Alueen kiinteistöjä kehotetaan keittämään ruuanlaittoon ja juomiseen käyttävä vesi vähintään 5 minuutin ajan tai hankkimaan juoma- ja ruokavesi muualta. Vettä voi muuten käyttää esim. peseytymiseen normaalisti.

Tarkempia veden käyttöohjeita kotitalouksille sekä asiaa koskevat tiedotteet ovat nähtävillä Laukaan ympäristöterveydenhuollon internet-sivuilla osoitteessa: https://www.laukaa.fi/palvelut/ymparistoterveys

Asiasta tiedotetaan seuraavan kerran perjantaina 3.11.2017.

Vesiosuuskunnan puolesta tiedusteluihin vastaa Antero Muurikainen, p. 0400 867 870.

Mari Peltonen
terveystarkastaja
Laukaan ympäristöterveydenhuolto
040 1616 446
mari.peltonen@laukaa.fi

----------------------------
Tiedote 27.10.2017
KEITTOKEHOTUS JATKUU
Kontrollinäytteissä 25.10.2017 todettujen koliformisten bakteerien johdosta vesiosuuskunnan alueelta otettiin uusintanäytteitä 26.10.2017. Myös uusintanäytteissä on todettu koliformisia bakteereita, mutta ei ulosteperäiseen saastumiseen viittaavia E.coli bakteereita. Syy koliformisten bakteerien esiintymiseen vedessä ei ole vielä selvinnyt, mutta asiaa selvitellään aktiivisesti. Veden keittokehotusta osuuskunnan alueella jatketaan.

Alueen kiinteistöjä kehotetaan keittämään ruuanlaittoon ja juomiseen käyttävä vesi vähintään 5 minuutin ajan tai hankkimaan juoma- ja ruokavesi muualta. Vettä voi muuten käyttää esim. peseytymiseen normaalisti.

Tarkempia veden käyttöohjeita kotitalouksille sekä asiaa koskevat tiedotteet ovat nähtävillä Laukaan ympäristöterveydenhuollon internet-sivuilla osoitteessa: https://www.laukaa.fi/palvelut/ymparistoterveys

Asiasta tiedotetaan seuraavan kerran maanantaina 30.10.2017.

Vesiosuuskunnan puolesta tiedusteluihin vastaa Antero Muurikainen, p. 0400 867 870.

Mari Peltonen
terveystarkastaja
Laukaan ympäristöterveydenhuolto
040 1616 446
mari.peltonen@laukaa.fi

-------------------------

Tiedote 25.10.2017
Osuuskunta Äijälän Vesihuollon alueelta otettiin kontrollinäytteitä keskiviikkona 25.10.2017. Kontrollinäytteet liittyivät syyskuussa havaittuun yksittäiseen koliformisen bakteerin löydökseen raakavedessä. Löydöksen pohjalta tehtiin syyskuun lopulla toimenpiteitä kaivoon. Keskiviikkona 25.10.2017 otetuissa kontrollinäytteissä on tullut esille jälleen koliformisia bakteereita. Ulosteperäisestä saastutuksesta kertovaa E.coli bakteeria ei ole todettu yhdessäkään näytteessä syyskuussa tai nyt.

Syytä bakteerien esiintymiseen selvitetään ja uusintanäytteitä otetaan mm. 26.10.2017. Havainnon johdosta Äijälän vesiosuuskunnan alueelle annetaan suojatoimenpiteenä keittokehotus. Alueen kiinteistöjä kehotetaan keittämään ruuanlaittoon ja juomiseen käyttävä vesi vähintään 5 minuutin ajan tai hankkimaan juoma- ja ruokavesi muualta. Vettä voi muuten käyttää esim. peseytymiseen normaalisti.

Tarkempia veden käyttöohjeita kotitalouksille sekä asiaa koskevat tiedotteet ovat nähtävillä Laukaan ympäristöterveydenhuollon internet-sivuilla osoitteessa: https://www.laukaa.fi/palvelut/ymparistoterveys

Asiasta tiedotetaan seuraavan kerran perjantaina 27.10.2017.

Vesiosuuskunnan puolesta tiedusteluihin vastaa Antero Muurikainen, p. 0400 867 870.

Additional info

Uusimmat