Olet täällä

1.12.2020 - 13:36

Vihtavuoren Haavistontien kehittämissuunnitelmaluonnoksen palautekysely

Vihtavuoren Haavistontien kehittämissuunnitelmaluonnos pidetään nähtävillä kunnan internet –sivuilla 3.12. – 18.12.2020 välisen ajan. Nähtävilläoloaikana voi käydä antamassa kommentteja ja palautetta suunnitelmaluonnoksesta.

Suunnittelussa tavoitteena on ollut liikennejärjestelyiden osalta saattaa liikkumiseen liittyvät olosuhteet nykyajan vaatimusten mukaiseksi. Erityisesti koululaisten liikkumisen turvallisuus on keskeistä. Lisäksi on etsitty ratkaisuja katualueen ilmeen kohentamiseksi valaistus- ja katukalustesuosituksin. Katualueeseen liittyvää maankäyttöä on kehitetty Haavistontien etelä- ja pohjoispäissä sekä koulun ympäristössä.

Linkki palautekyselyyn
Lisätietoja kehittämissuunnitelmaluonnoksesta: www.laukaa.fi/Vihtavuoren Haavistontien kehittämissuunnitelma

Uusimmat