Olet täällä

27.10.2020 - 8:54

Yli 50 henkilön yleisötilaisuuksien rajoitukset jatkuvat

Yleisö ja puhuja
Kaikki sisä- ja ulkotiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset, joihin osallistuu yli 50 henkilöä, on kielletty ajalla 1.-31.12.2020 Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kunnissa, myös Laukaassa. Poikkeuksen muodostavat tilaisuudet, joissa turvallisuus voidaan varmistaa noudattaen Opetus- ja kulttuuriministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen antamia ohjeita.

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto jatkaa 23.11.2020 määräyksellä 23.10.2020 antamaansa määräystä ja kieltää tartuntatautilain 58 §:n 1 momentin nojalla Etelä-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan (pl. Reisjärvi), Pirkanmaan ja Keski-Suomen sairaanhoitopiirien kuntien alueella sekä Punkalaitumen kunnassa, joka kuuluu Pirkanmaan maakuntaan, kaikki sisä- ja ulkotiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset, joihin osallistuu yli 50 (viisikymmentä) henkilöä. Sisätiloissa ja alueellisesti rajatuissa ulkotiloissa voidaan kuitenkin järjestää yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia, joihin osallistuu yli 50 (viisikymmentä) henkilöä edellyttäen, että turvallisuus niissä voidaan varmistaa noudattaen opetus- ja kulttuuriministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen 21.9.2020 antamaa ohjetta koronavirustartuntojen ehkäisemisestä yleisötilaisuuksien ja yleisten kokoontumisten yhteydessä sekä julkisten tilojen käytössä.

Yllä mainituissa kunnissa pidetään yli 50 (viidenkymmenen) henkilön yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten järjestämisen sisätiloissa ja alueellisesti rajatuissa ulkotiloissa osalta tartuntataudin leviämisen estämiseksi välttämättömänä, että turvallisuus voidaan varmistaa asiakasmäärien rajaamisen, turvaetäisyyksien ja hygieniaohjeistuksen avulla.

Kuntien tekemillä päätöksillä on paikallisen tilanteen vaatiessa mahdollista tiukentaa tai täydentää aluehallintoviraston määräämiä rajoituksia. Jos epidemiologinen tilanne alueella olennaisesti muuttuu, aluehallintovirasto arvioi tätä kokoontumisia koskevaa rajoituspäätöstään uudelleen. Laukaan kunnassa ei ole tällä hetkellä voimassa AVIn rajoitusta tiukempia rajoituksia.

Avin antama määräys koskee tapahtumien järjestämistä ajalla 1.–31.12.2020.

Lue ohje koronavirustartuntojen ehkäisemisestä yleisötilaisuuksissa ja yleisissä kokoontumisissa sekä julkisissa tiloissa.

Additional info

Yrityskoordinaattori
Puhelinnumero(t): 
040 620 3318
Viestintä- ja markkinointi, Visitlaukaa.fi-matkailupalvelut, yritysten kehittämis- ja sijoittumispalvelut
Sähköpostiosoite: 
Kuntala

Uusimmat