Olet täällä

Hankintakalenteri

Tietoa Laukaasta

Laukaan kunta julkaisee vuosittain talousarvion laadinnan yhteydessä seuraavan vuoden hankintakalenterin.

Hankintakalenterissa luetellaan seuraavan vuoden hankinnat. Hankintakalenterin julkaisu ajoitetaan vuosittaiseen hankintafoorumiin, joka pidetään kunnanhallituksen ja valtuuston talousarvion käsittelyjen välissä hallituksen talousarvioesitykseen pohjautuen. Hankintakalenteria päivitetään aina tarvittaessa.

Hankintakalenterissa käydään läpi hankinnoittain hankinnan ajankohta, arvioitu arvo, hankintamenettely ja hankinnan vastuuhenkilö.

Tilapalveluiden puitesopimusten kilpailutukset viivästyvät n. viikolle 13.

 

 

Additional info