Olet täällä

Hankintaohjeistus

Tietoa Laukaasta

Laki
Laukaan kunnan hankintoja ohjaavat hankintalaki, Laukaan kunnan hankintaperiaatteet sekä hankinta- ja pienhankintaohjeet.

Suomen hankintalaki pohjautuu EU-direktiiviin.

Hankintalakeja ovat hankintalaki (Laki julkisista hankinoista ja käyttöoikeussopimuksista 1397 / 2016) ja erityisalojen hankintalaki (Laki vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista, 1398/2016).

Laukaan kunnan ohjeistukseen kuuluu Laukaan kunnan hankintaperiaatteet, Laukaan kunnan hankintaohje sekä Laukaan kunnan pienhankintaohje.

Julkinen hankintaprosessi jakaantuu päätasolla kolmeen kokonaisuuteen, hankinnan suunnitteluun, kilpailutukseen sekä sopimusaikaan. Näistä kilpailuttamista säädellään edellä mainituilla laeilla. Hankinnan suunnittelua ja sopimusajan seurantaa ohjeistetaan sisäisillä ohjeilla.

 

Additional info