Olet täällä

Hyvinvointi Laukaassa

Tietoa Laukaasta

Perhe laavulla
Kunnan tehtävänä on edistää kuntalaisten hyvinvointia. Yksi tapa kuvata hyvinvointia on hyvinvointiraportointi.

Kunnan tehtävänä on edistää asukkaidensa hyvinvointia ja elinvoimaista ja kestävää kehitystä alueellaan.

Kunnat on velvoitettu raportoimaan valtuustolle vuosittain kuntalaisten terveydestä ja hyvinvoinnista sekä niitä edistävistä toimenpiteistä. Tämän lisäksi kerran valtuustokaudessa on laadittava laajempi hyvinvointikertomus. Hyvinvointikertomuksen pohjalta asetetaan kunnan paikallisiin olosuhteisiin ja tarpeisiin perustuvat hyvinvoinnin edistämisen  painopisteet, laaditaan tavoitteet ja niihin liittyvät toimenpiteet.

Laukaan kunnanvaltuusto on 28.10.2019 hyväksynyt hyvinvointisuunnitelman vuosille 2019-2021. 

Hyvinvointia ja terveyttä edistävät kehittämishankkeet, joissa Laukaan kunta on osallisena

Laukaan hyvinvointityöryhmän jäsenet:

 • Eliisa Haimakka, pj. perusturvalautakunta, varajäsen Veikko Haverinen
 • Hanna-Leena Espinosa, tekninen lautakunta
 • Tapio Valkonen, sivistyslautakunta
 • Mirja Ahoniemi, perusturvajohtaja
 • Tanja Halinen neuvolan osastonhoitaja (Seututerveyskeskuksen edustaja)
 • Hely Harju, hallinto- ja talouspäällikkö
 • Kalevi Lahtonen, puistomestari
 • Anu Kaasalainen palvelupäällikkö
 • Risto Heikkinen kirjastotoimen johtaja
 • Maija-Leena Ström, terveysliikunnan suunnittelija
 • Heli Lerkkanen, palvelupäällikkö, sihteeri
 

Additional info