Olet täällä

Hyvinvointi Laukaassa

Kunnan tehtävänä on edistää kuntalaisten hyvinvointia. Yksi tapa kuvata hyvinvointia on hyvinvointiraportointi.

Kunnan tehtävänä on edistää asukkaidensa hyvinvointia ja elinvoimaista ja kestävää kehitystä alueellaan.

Kunnat on velvoitettu raportoimaan valtuustolle vuosittain kuntalaisten terveydestä ja hyvinvoinnista sekä niitä edistävistä toimenpiteistä. Tämän lisäksi kerran valtuustokaudessa on laadittava laajempi hyvinvointikertomus. Hyvinvointikertomuksen pohjalta asetetaan kunnan paikallisiin olosuhteisiin ja tarpeisiin perustuvat hyvinvoinnin edistämisen  painopisteet, laaditaan tavoitteet ja niihin liittyvät toimenpiteet.

Laukaan kunnanvaltuusto on 28.10.2019 hyväksynyt hyvinvointisuunnitelman vuosille 2019-2021.