Olet täällä

Hyväksyttyjä asema-ja yleiskaavoja

Talvimaisema
Hyväksyttyjä asema-ja yleiskaavoja

Laukaan kunnan maankäytön rakennemalli.
Laukaan kunnan alueelle on laadittu koko kunnan kattava maankäytön rakennemalli Viuhka. Malli on hyväksytty kunnanvaltuustossa joulukuussa 2015. Rakennemallilla muodostetaan Laukaan kunnan hallitun kasvun mahdollistava maankäytön kehittämisen raami ja esitetään painopistealueet tulevalle maankäytön suunnittelulle, kaavoitukselle sekä muulle kehittämiselle. Rakennemallin tavoitevuosi on 2040.

Loppuraportti
Kyläprofilointi
Vaikutusten arviointi

Asemakaavat
Kirkonkylä

-Kirkonkylän asemakaavan muutos; Kortteli 65 (kuntala)
 Kaavakartta, kaavaselostus
-Keskustakortteleiden asemakaavan muutos
 Kaavakartta, kaavaselostus
-Rokkakankaan teollisuusalue ja asemanseutu, asemakaavan muutos ja osittainen kumoaminen
 Kaavakartta, kaavaselostus
-Aikalanmäki, asemakaavan muutos
 Kaavakartta, kaavaselostus
-Korttelia 80 koskeva asemakaavan muutos
 Kaavakartta
-Korttelia 953 koskeva asemakaavan muutos
 Kaavakartta, kaavaselostus
-Kylmäniemen asemakaavan muutos
 Kaavakartta, kaavaselostus
- Etumiehenkuja korttelit 1143, 1144 ja 1145, asemakaavan muutos
 Kaavakartta
-Laajalahden asemakaava
 Kaavakartta, kaavaselostus
-Peurungan asemakaavan muutos
 Kaavakartta, kaavaselostus, rakentamistapaohjeet

Leppävesi
Sorajyvän asemakaava
Kaavakartta, kaavaselostus
Tiituspohjan koulun asemakaavan muutos ja laajennus
Kaavakartta, kaavaselostus
Näätämäen ja Pieleslehdon teollisuusalueen asemakaavan muutos
 Kaavakartta, kaavaselostus
Näätämäki, asemakaavan muutos ja laajennus
Kaavakartta

Vihtavuori
-Brittilänranta II, asemakaavan laajennus
 Kaavakartta, kaavaselostus, rakentamistapaohjeet
Kuhamäen asemakaava
Kaavakartta, kaavaselostus

Lievestuore
Asemakaavojen muutos, laajennus ja osittainen kumoaminen. Majaniemi, Laitisentie, Torialue
 Kaavakartta, kaavaselostus
Lievestuoreen asemakaavan muutos; Laurinkylän koulu
Kaavakartta, kaavaselostus

Vehniä
Vehniän asemakaavan muutos, laajennus ja osittainen kumoaminen; Vuorenmäki
Kaavakartta, kaavaselostus

Yleiskaavat

Vehniän eteläosan osayleiskaava
Kaavakartta, kavamerkinnät, kaavaselostus,

Vuonteensalmensillan yleiskaavan muutos
Kaavakartta, kaavaselostus

Keski-Laukaan yleiskaavan pohjoisosa, Osa-alue II Leppävesi-Vihtasilta
Keski-Laukaan eteläosan yleiskaavan osittainen muutos
Kaavakartta, kaavamerkinnät, kaavaselostus, rakentamistapaohjeet

Keski-Laukaan eteläosan yleiskaava
Kaavakartta, kaavamerkinnät, kaavaselostus

Laukaa, Leppävesi-järvi rantayleiskaava
Kaavakartta, kaavamerkinnät

Kuhanniemen-Tarvaalan ranta-ja kyläyleiskaava
Kaavakartta, kaavamerkinnät, kaavaselostus

Kuusan kylän ylesikaava (kyläkaava) 2020
Kaavakartta

 

 

 

 

 

Additional info