Olet täällä

Hyväksyttyjä asema-ja yleiskaavoja

Tietoa Laukaasta

100_8304.jpg
Hyväksyttyjä asema-ja yleiskaavoja

Laukaan kunnan maankäytön rakennemalli.
Laukaan kunnan alueelle on laadittu koko kunnan kattava maankäytön rakennemalli Viuhka. Malli on hyväksytty kunnanvaltuustossa joulukuussa 2015. Rakennemallilla muodostetaan Laukaan kunnan hallitun kasvun mahdollistava maankäytön kehittämisen raami ja esitetään painopistealueet tulevalle maankäytön suunnittelulle, kaavoitukselle sekä muulle kehittämiselle. Rakennemallin tavoitevuosi on 2040.

Loppuraportti
Kyläprofilointi
Vaikutusten arviointi

Asemakaavat:

Kirkonkylä

-Hautausmaan asemakaavan muutos
Kaavakartta, kaavaselostus
-Kirkonkylän asemakaavan muutos; Kortteli 56 tontti 1
Kaavakartta, kaavaselostus
-Akkasuon ja Kupiaisentien välisen alueen asemakaavanmuutos
Kaavakartta, kaavaselostus
-Asemakaavan muutos; Rokkakankaan teollisuusalue. Korttelia 403 koskeva as.kaavan muutos
Kaavakartta, kaavaselostus
-Asemakaavan muutos; Sairaalanmäki
Kaavakartta, kaavaselostus
-Kirkonkylän asemakaavan muutos; Kortteli 65 (kuntala)
 Kaavakartta, kaavaselostus
-Keskustakortteleiden asemakaavan muutos
 Kaavakartta, kaavaselostus
-Rokkakankaan teollisuusalue ja asemanseutu, asemakaavan muutos ja osittainen kumoaminen
 Kaavakartta, kaavaselostus
-Aikalanmäki, asemakaavan muutos
 Kaavakartta, kaavaselostus
-Korttelia 80 koskeva asemakaavan muutos
 Kaavakartta
-Korttelia 953 koskeva asemakaavan muutos
 Kaavakartta, kaavaselostus
-Kylmäniemen asemakaavan muutos
 Kaavakartta, kaavaselostus
- Etumiehenkuja korttelit 1143, 1144 ja 1145, asemakaavan muutos
 Kaavakartta
-Laajalahden asemakaava
 Kaavakartta, kaavaselostus
-Peurungan asemakaavan muutos
 Kaavakartta, kaavaselostus, rakentamistapaohjeet

Leppävesi

-Leppäveden asemakaavan muutos- ja laajennus; Lintumäki ja Korpela
Kaavakartta, kaavaselostus
-Vihtiälän asemakaavan muutos ja laajennus
 Kaavakartta, kaavaselostus
-Liikuntapuiston asemakaava
 Kaavakartta, kaavaselostus
-Sorajyvän asemakaava
 Kaavakartta, kaavaselostus
-Tiituspohjan koulun asemakaavan muutos ja laajennus
 Kaavakartta, kaavaselostus
-Näätämäen ja Pieleslehdon teollisuusalueen asemakaavan muutos
 Kaavakartta, kaavaselostus
-Näätämäki, asemakaavan muutos ja laajennus
 Kaavakartta

Vihtavuori

-Brittilänranta II, asemakaavan laajennus
 Kaavakartta, kaavaselostus, rakentamistapaohjeet
-Kuhamäen asemakaava
 Kaavakartta, kaavaselostus

Lievestuore

-Asemakaavojen muutos, laajennus ja osittainen kumoaminen. Majaniemi, Laitisentie, Torialue
 Kaavakartta, kaavaselostus
-Lievestuoreen asemakaavan muutos; Laurinkylän koulu
 Kaavakartta, kaavaselostus

Vehniä

-Vehniän asemakaavan muutos, laajennus ja osittainen kumoaminen; Vuorenmäki
 Kaavakartta, kaavaselostus

Yleiskaavat:

-Kirkonkylän osayleiskaavan muutos ja laajennus
Kaavakartta, kaavaselostus

-Vehniän eteläosan osayleiskaava
 Kaavakartta, kavamerkinnät, kaavaselostus,

-Vuonteensalmensillan yleiskaavan muutos
 Kaavakartta, kaavaselostus

-Keski-Laukaan yleiskaavan pohjoisosa, Osa-alue II Leppävesi-Vihtasilta
 Keski-Laukaan eteläosan yleiskaavan osittainen muutos
 Kaavakartta, kaavamerkinnät, kaavaselostus, rakentamistapaohjeet

-Keski-Laukaan eteläosan yleiskaava
 Kaavakartta, kaavamerkinnät, kaavaselostus

-Laukaa, Leppävesi-järvi rantayleiskaava
 Kaavakartta, kaavamerkinnät

-Kuhanniemen-Tarvaalan ranta-ja kyläyleiskaava
 Kaavakartta, kaavamerkinnät, kaavaselostus

-Kuusan kylän ylesikaava (kyläkaava) 2020
 Kaavakartta

 

 

 

 

 

 

Additional info