Olet täällä

Muut suunnitelmat ja hankkeet

Tietoa Laukaasta

järven jää
Muut suunnitelmat ja hankkeet

Kirkonkylän sataman ja satamapuiston kehittämissuunnitelma
Sataman kehittämisestä pyydetiin kuntalaisten ja alueen käyttäjien mielipiteitä nettikyselyllä 21.8.2016 saakka.

Satama ja siihen liittyvä puistoalue sijoittuu tiiviisti taajaman ydinkeskustan kaakkoiskulmaan ollen keskusta-alueen suurin yhtenäinen puistomaisesti hoidettu lähivirkistysalue. Aluetta käyttää monin eri tavoin mm. lähialueen asukkaat, muut kuntalaiset ja toimijat, veneilijät ja matkailijat.

Laukaan satama tarjoaa tällä hetkellä hyvät B1 -luokan Sinilippu -sataman palvelut. Laituripaikkoja on noin 110 ja soutuvenepaikkoja 20. Laukaan kunnan omistamassa satamarakennuksessa toimii vuokralla yksityinen toiminnanharjoittaja, joka tarjoaa mm. ravintolapalveluja. Veneilijöiden palveluina on mm. polttoaineenjakelu, sauna, jätehuolto, saniteettitilat ym. Satamassa järjestetään kesäaikaan myös tapahtumia, joista suurimmat, koko puistoaluetta käyttävät, ovat Sararanta Puskii ja Laukaan Satamafestivaalit.

Laukaan kehitysyhtiö Oy ja Laukaan kunta ovat laatimassa sataman ja satamapuiston kehittämissuunnitelmaa syksyn 2016 aikana. Suunnitelman tavoitteena on laatia suunnittelualueelle toimijat, käyttäjät ja kuntalaiset osallistavan suunnitteluprosessin kautta toteuttamiskelpoinen, MasterPlan tasoin yleissuunnitelma, joka toimii alueen jatkosuunnittelun pohjana. Suunnitelmassa myös luoda sataman palvelujen uudisrakennuksesta konseptisuunnitelma huomioiden nykyisen rakennuksen mahdollinen hyödyntäminen ja laaditaan ehdotus satamapuiston toiminnallisesta kehittämisestä ja elävöittämisestä siten, että alueella olisi toimintaa ympäri vuoden

Kirkonkylän keskustan kehittämissuunnitelma

Laukaan kirkonkylän keskusta on muodostunut nopeasti pienestä maaseutupitäjän taajamasta kasvavan ja kehittyvän kunnan hallinnon ja palvelujen keskukseksi. Nopeasta kasvusta on seurannut hajanainen, hieman sekava ja rakennuskannaltaan epäyhtenevä taajamakuva, joka kaipaa selkeyttämistä ja samalla profiilin nostoa.

Keskustan kehittämissuunnitelman tavoitteena on tehdä kokonaisvaltainen ja pitkän aikavälin suunnitelma keskusta-alueen kehittämiseksi. Suunnitelmalla tavoitellaan taajamakuvallisesti yhtenäistä, houkuttelevaa ja viihtyisää kaupan ja asumisen ympäristöä, jossa on huomioitu erityisesti elinkeinoelämän näkökulma. Suunnitelma toimii tausta-aineistona keskustan yleis- ja asemakaavoja laadittaessa sekä muissa keskusta-alueelle tehtävissä kehittämistoimenpiteissä.

Keskustan kehittämissuunnitelmasta järjestettiin kevään 2015 aikana suunnittelukilpailu. Kilpailun voitti ”Leipien heitto” –niminen työ, laatijana Ramboll Finland Oy. Suunnittelutyötä jatketaan voittajan kanssa. Syksyn 2015 aikana järjestetiin kaksi iltatilaisuus, joiden tarkoituksena oli aktivoida alueen toimijoita, yrittäjiä ja käyttäjiä suunnitteluun mukaan. Työ valmistui loppuvuodesta 2015.

Laukaan keskustan kehittämissuunnitelma

Kehittämissuunnitelman kartta

Lievestuoreen keskustan kehittämissuunnitelma

Lievestuoreen ydinkeskusta on rakentunut Pieksämäki-Jyväskylä radan ja Lievestuoreenjärven väliselle alueelle, Liepeentien varteen. Taajama on tunnettu Haarlan selluloosatehtaista, jotka perustettiin 1926. Taajama kehittyi tehtaan ympärille ja teollistumisen aikakauden rakennuskannasta on pieni osa vielä jäljellä. Tehdas lopetti toimintansa 1985 ja sen rakennukset purettiin 1995. Keskusraitti eli Liepeentie on aikakerrostumiltaan ja maisemallisesti pirstaleinen ja aukkoinen. Keskeisillä paikoilla on tyhjiä tontteja, joutomaata ja ränsistyneitä rakennuksia, joka tekee Liepeentien varret maisemallisesti ja ajallisesti epäyhtenäiseksi. Pohjoispuolella sijaitseva vetovoimainen Lievestuoreenjärvi ja satama-alue on irrallaan keskustan toiminnoista.

Kehittämissuunnitelman tavoitteena oli suunnitella taajamakeskustan maankäytön, elinkeinoelämän, toimintojen ja kuntatalouden näkökulmasta. Tavoitteena oli mm. huomioida tavat ja keinot, joilla lisätä keskusta-alueen elinvoimaisuuttaa, turvataan joustavat ja turvalliset liikenneyhteydet eri liikkumismuodoille ja kytketään Lievestuoreenjärven ranta-alue ja satama osaksi taajamakeskustaa.

Laukaan kehitysyhtiö Oy ja Laukaan kunta ovat laatineet Lievestuoreen taajaman kehittämissuunnitelman. Suunnitelma valmistuis kesällä 2017
Kehittämissuunnitelman aineisto.
 

 

Additional info