Olet täällä

Kirkonkylän sataman ja satamapuiston kehittämissuunnitelma

Tietoa Laukaasta

Laukaan satama kehittämissuunnitelma
Kirkonkylän sataman ja satamapuiston kehittämissuunnitelma

Satama ja siihen liittyvä puistoalue sijoittuu tiiviisti taajaman ydinkeskustan kaakkoiskulmaan ollen keskusta-alueen suurin yhtenäinen puistomaisesti hoidettu lähivirkistysalue. Aluetta käyttää monin eri tavoin mm. lähialueen asukkaat, muut kuntalaiset ja toimijat, veneilijät ja matkailijat.

Laukaan satama tarjoaa tällä hetkellä hyvät B1 -luokan Sinilippu -sataman palvelut. Laituripaikkoja on noin 110 ja soutuvenepaikkoja 20. Laukaan kunnan omistamassa satamarakennuksessa toimii vuokralla yksityinen toiminnanharjoittaja, joka tarjoaa mm. ravintolapalveluja. Veneilijöiden palveluina on mm. polttoaineenjakelu, sauna, jätehuolto, saniteettitilat ym. Satamassa järjestetään kesäaikaan myös tapahtumia, joista suurimmat, koko puistoaluetta käyttävät, ovat Sararanta Puskii ja Laukaan Satamafestivaalit.

Kehittämissuunnitelma

Laukaan kehitysyhtiö Oy ja Laukaan kunta laativat yhteistyössä FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy:n kanssa sataman ja satamapuiston kehittämissuunnitelman. Suunnitelman tavoitteena oli laatia toteuttamiskelpoinen, MasterPlan tasoin yleissuunnitelma, joka toimii alueen jatkosuunnittelun pohjana.  Suunnitelmassa tavoiteltiin ratkaisuja satamapuiston toiminnan kehittämiseksi ja alueen elävöittämiseksi siten, että alueella olisi mahdollista toteuttaa erilaisia toimintoja ympäri vuoden. Suunnitelmassa tutkittiin myös sataman uudisrakennusta konseptisuunnitelman tasolla. 

Suunnittelu toteutettiin osallistavana prosessina, jossa kuntalaisten ja alueen käyttäjien toiveita ja mielipiteitä kuultiin muun muassa nettipohjaisella kyselyllä ja yleisötilaisuudessa.

Suunnitelma valmistui tammikuussa 2017. Suunnitelmassa koko suunnittelualue on käsitelty kävelypainotteisena puisto- ja satama-alueena. Suunnitelmassa on ratkottu eri toimintojen sijoittelu ja kehittäminen. Lisäksi suunnitelmassa on pohdittu puistoalueen teknisiä periaatteita muun muassa valaistuksen, hulevesien ja kalustuksen osalta.

Kehittämisraportti ja sen liitteet

 

 

Additional info