Olet täällä

Lievestuoreen keskustan kehittämissuunnitelma

Tietoa Laukaasta

Lievestuoreen keskusta
Lievestuoreen keskustan kehittämissuunnitelma

Laukaan kehitysyhtiö Oy ja Laukaan kunta ovat laatineet Lievestuoreen taajamaan kehittämissuunnitelman. Suunnitelma valmistui kesällä 2017.

Kehittämissuunnitelman tavoitteena on suunnitella taajamakeskustan maankäytön, elinkeinoelämän, toimintojen ja kuntatalouden näkökulmasta. Tavoitteena on mm. huomioida tavat ja keinot, joilla lisätä keskusta-alueen elinvoimaisuuttaa, turvataan joustavat ja turvalliset liikenneyhteydet eri liikkumismuodoille ja kytketään Lievestuoreenjärven ranta-alue ja satama osaksi taajamakeskustaa.

Suunnittelussa tavoitellaan myös vuorovaikutusta alueen yrittäjien, toimijoiden ja asukkaiden kanssa. Ensimmäinen ideointitilaisuus on pidetty tammikuussa 2016 alueen toimijoiden ja kiinteistön omistajien kanssa. Yhteenveto tilaisuudesta

Kehittämissuunnitelman avoin yleisötilaisuus järjestettiin 10.11.2016, jossa kartoitettiin keskustan nykytilanne ja annettiin mahdollisuus kommentoida ja ideoida tulevaa vireää keskustaa. Marraskuussa oli avoinna myös verkkopohjainen kysely, johon tuli runsaasti palautetta ja ideoita suunnittelun pohjaksi.
Yhteenveto kyselyn tuloksista.
Yhteenveto vapaansanan osiosta.

Muuta aineistoa:

Markkina-analyysi

Valmis kehittämissuunnitelma aineisto:

Kehittämissuunnitelman raportti
Suunnitelmakartta
 

 

Additional info