Olet täällä

Nähtävillä olevia kaavoitusasiakirjoja

Tietoa Laukaasta

Lievestuoreen satama
Nähtävillä olevia kaavoitusasiakirjoja

Kyseisen kaavan nimen alla olevasta linkistä pääset kuulutukseen, josta löytyvät kaavoitusasiakirjat;

Mattilan ranta-asemakaavan muutos ja osittainen kumoaminen. 
Kaavaluonnos, nähtävilläoloaika 3.9-5.10.2020
Kuulutus ja kaavoitusasiakirjat

Keski-Suomen maankuntakaavan 2040 laadinnan vireilletulo ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Nähtävilläoloaika 7.9-31.10.2020
Kuulutus