Olet täällä

Nähtävillä olevia kaavoitusasiakirjoja

100_8304.jpg
Nähtävillä olevia kaavoitusasiakirjoja

Alla olevasta linkistä pääset kuulutukseen, josta löytyvät kaavoitusasiakirjat;

Rokkakankaan asemakaavan muutos, kortteli 403 (nähtävilläoloaika 3.10. - 4.11.2019) sekä ilmoitus Hartikan tilan ranta-asemakaavan muutoksen vireilletulosta sekä OAS. Nähtävilläoloaika 3.10. - 18.10.2019
linkki kuulutukseen

Leppävesi; Lintumäen ja Korpelan asemakaavan muutos ja laajennus.
Nähtävilläoloaika 17.10. - 18.11.2019
linkki kuulutukseen

Kirkonkylä; Hautausmaan asemakaavan muutoksen vireilletulosta sekä osallistumis-ja arviointisuunnitelman nähtävilläolosta.
Nähtävilläoloaika 17.10. - 1.11.2019.
linkki kuulutukseen