Olet täällä

Nähtävillä olevia kaavoitusasiakirjoja

Talvimaisema
Nähtävillä olevia kaavoitusasiakirjoja

Kyseisen kaavan nimestä pääset kuulutukseen, josta löytyvät kaavoitusasiakirjat;

Akkasuon ja Kupiaisentien välisen alueen asemakaavan muutos
Nähtävilläoloaika 13.2.-16.3.2020

Hernekallion ranta-asemakaavan kumoamine
Nähtävilläoloaika 30.1.-2.3.2020

Hartikan ranta-asemakaava
Nähtävilläoloaika 30.1.-2.3.2020

Kallioniemen ja Multamäen ranta-asemakaava
Nähtävilläoloaika 30.1.-2.3.2020