Olet täällä

Nähtävillä olevia kaavoitusasiakirjoja

Tietoa Laukaasta

Lievestuoreen satama
Nähtävillä olevia kaavoitusasiakirjoja

Kyseisen kaavan nimestä pääset kuulutukseen, josta löytyvät kaavoitusasiakirjat;

Lievestuoreen asemakavan muutos; Valtatie 9 ja Hohontie
Nähtävilläoloaika 14.5.-15.6.2020

Kirkonkylän asemakaavan muutos; Kortteli 56
Nähtävilläoloaika 28.5.-29.6.2020