Olet täällä

Kirkonkylän asemakaavat

talvinen_jarvi.jpg
Kirkonkylän asemakaavat

Rokkakankaan asemakaavan muutos, kortteli 403
Suunnittelualue sijoittuu Rokkakankaan teollisuusalueelle. Kaavamuutos koskee teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueelle sijoittuvan korttelin 403 tonttia 1 sekä siihen liittyviä lähivirkistys- ja katualueita. Suunnittelualueen pinta-ala on noin 3 ha

Kaavan vaiheet
Kaavaluonnoksen nähtävilläoloaika oli 19.6-16.8.2019
Kaavakartta_luonnos
Kaavaselostus_luonnos
Kaavaselostuksen liitteet_luonnos

Kaavaehdotuksen nähtävilläoloaika 3.10.-4.11.2019
Kaavakartta_ehdotus
Kaavaselostus_ehdotus ja liitteet

 

 

 

 

 

 

 

Additional info