Olet täällä

Kirkonkylän asemakaavat

Täydessä kukassa olevien Norjanangervojen takaa siintää Saraavesi.
Kirkonkylän asemakaavat

Rokkakankaan asemakaavan muutos, kortteli 403
Suunnittelualue sijoittuu Rokkakankaan teollisuusalueelle. Kaavamuutos koskee teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueelle sijoittuvan korttelin 403 tonttia 1 sekä siihen liittyviä lähivirkistys- ja katualueita. Suunnittelualueen pinta-ala on noin 3 ha

Kaavan vaiheet
Kaavaluonnoksen nähtävilläoloaika 19.6-16.8.2019
Kaavakartta_luonnos
Kaavaselostus_luonnos
Kaavaselostuksen liitteet_luonnos

 

 

 

 

Additional info