Olet täällä

Kirkonkylän asemakaavat

Tietoa Laukaasta

dsc_4245_pieni.jpg
Kirkonkylän asemakaavat

Kirkonkylän asemakaavan muutos; Kortteli 56, tontti 1

Suunnittelukohde sijaitsee Laukaan kirkonkylän keskusta-alueella Jokiniementien varressa. Suunnittelu koskee kiinteistöä Riihivainio 410-409-2-285. Suunnittelualueen pinta-ala on noin 0,45 ha.

Asemakaavan muutoksella tutkitaan mm. kerrosluvun kasvattamista sekä rakennus-oikeuden määrää tontin alueella. Suunnittelussa huomioidaan alueen sijoittuminen keskusta-alueelle ja mm. keskustan kehittämissuunnitelmassa keskusta asumiselle asetetut tavoitteet. Jokiniementien katualueen osalta asemakaavan muutoksella tehdään teknisiä tarkistuksia katualueen rajaukseen. Asemakaavan muutoksen tavoitteena on luoda kaavalliset edellytykset keskustan kehittämisohjelman suuntaiselle maankäytölle.  

Kaavaluonnos oli nähtävillä 9.4.-24.4.2020

Kaavakartta luonnos
Kaavaselostus luonnos

Kaavaehdotus oli nähtävillä 28.5.-29.6.2020 
Linkki kuulutukseen

 

 

 

 

 

Additional info