Olet täällä

Kirkonkylän asemakaavat

Tietoa Laukaasta

kirkonkyla.jpg
Kirkonkylän asemakaavat

Hautausmaan asemakaavan muutos

Suunnittelualue sijoittuu Laukaan kirkonkylän hautausmaa-alueelle rajautuen pohjoisosassa Kylmäniemen asuinalueeseen, idässä kirkonmäelle ja eteläpuolella seurakuntatalon ympäristöön. Sen lisäksi suunnittelualueelle kuuluu kunnanviraston vastapäätä oleva Viertola-rakennus. Suunnittelualueen pinta-ala on noin 9 ha.

Suunnittelun tavoitteena on tarkistaa Laukaan kirkonkylän hautausmaa-alueen rajaus kiinteistörajoja sekä hautausmaakäyttöä vastaavaksi. Vallintarajoituksen mukaan hautausmaakäytössä oleva kiinteistö ei saa olla käyttötarkoitukseltaan asemakaavassa muuta, kuin hautausmaa-aluetta. 
Lisäksi asemakaavan muutoksen tavoitteena on tarkistaa asemakaavaa Saravedentien varrella olevan kiinteistön 410-409-25-1 osalta. Voimassa oleva asemakaava mahdollistaa kiinteistöllä ainoastaan suojellun Viertola-rakennuksen rajoitettua korjausta. Kaavamuutoksella tutkitaan kiinteistön käyttötarkoituksen muuttamista sekä lisärakentamismahdollisuuksia mm. talous- autotallirakennuksen sijoittamiseksi Viertolan yhteyteen.

Kaavaluonnos oli nähtävillä 6.- 21.8.2020
Linkki kuulutukseen

Kaavaehdotus oli nähtävillä 1.10.- 2.11.2020 
Linkki kuulutukseen
Kaavakartta_ehdotus
Kaavaselostus_ehdotus

Kaava on hyväksytty kunnanvaltuustossa 7.12.2020 §43. Kaava odottaa lainvoimaistumista

Kirkonkylän asemakaavan muutos; Koulunmäen liikenne-ja pysäköintijärjestelyt

Asemakaavan muutoskohde sijaitsee Laukaan kirkonkylällä Sydän Laukaan ja Kirkonkylän koulujen ympäristössä. Kaavamuutos koskee kortteleita 53 ja 54 sekä niihin liittyviä autopaikka- ja urheilu- ja virkistyspalvelujen alueita. Suunnittelun tavoitteena on tarkastella koulujen ja urheilukentän ympäristön kulkuyhteyksiä ja pysäköintijärjestelyjä. Alustava suunnittelualueen laajuus on noin 9 ha.

Osallistumis-ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä 10.1.-26.1.2019
osallistumis-ja arviointisuunnitelma

 

 

Additional info