Olet täällä

Kirkonkylän asemakaavat

talvinen_jarvi.jpg
Kirkonkylän asemakaavat

Akkasuon ja Kupiaisentien välisen alueen asemakaavan muutos

Kaavamuutosalue sijaitsee Laukaan kirkonkylässä Sydän Laukaan koulun ja Akkasuon pohjoispuolelle sijoittuvalla asuinalueella. Kaavamuutosalueen pinta-ala on noin 6,6 ha. Alue muodostuu Urheilutien ja Akanpolun varteen sekä Pallotien pohjoispäähän sijoittuvista omakotialueista. Asemakaavamuutos koskee kortteleita 307–315 sekä niihin liittyviä katu- ja puistoalueita. 

Kunnan tavoitteena on korjata kaavamuutosalueella korttelialueiden rajat vastamaan kiinteistörajoja. Myös ohjeellisten tonttien rajat piirretään kiinteistörajojen mukaisesti. Kiinteistörajat ja rajapyykit ovat kunnan paikkatieto ja maastomittaus -osaston tarkistamia 24.10.2019. Kaavamuutosalueella voimassa olevia kaavoja ei muuteta oleellisesti. Merkittävimmät muutokset ovat lisäalueiden kaavoittaminen kortteleiden 311 ja 308 rajoilla. Korttelin 311 ohjeellinen tontti 1 laajennetaan: kiinteistölle 410-409-14-41 kaavoitetaan lisäalue, jotta kiinteistöön kuuluva rakennus sijaitsisi kokonaan korttelialueen sisäpuolella. Kortteleiden 307 ja 308 väliin on kaavoitettu yleiselle jalankululle varattu katualue, joka on naapurikiinteistöjen 410-409-14-51 ja 410-409-14-52 käytössä. Alue kaavoitetaan lisäalueeksi kiinteistölle 410-409-14-52.

Kaavaluonnos oli nähtävillä 28.11.-13.12.2019 
Kaavakartta luonnos
Kaavaselostus luonnos

Kaavaehdotus on nähtävillä 13.2.-16.3.2020
Kaavakartta ehdotus
Kaavaselostus ehdotus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Additional info