Olet täällä

Leppäveden keskustan asemakaavan muutos

Tietoa Laukaasta

Suunnittelualue sijaitsee Leppäveden taajamassa Majajärventien liittymän eteläpuolella. Alueen laajuus on noin 12,5 ha.

Asemakaavamuutoksen tavoitteena on tutkia kerrostaloasumisen sekä kaupan palveluiden sijoittamista Tiituspohjantien varteen sekä mahdollistaa nykyisen julkisen palvelurakentamisen säilyttäminen alueella. Lähtökohtana suunnittelulle on käynnissä oleva Leppäveden kehittämissuunnitelman laatiminen, jossa on esitetty visioita Tiituspohjantien maankäytöstä ja liikenteestä. Asemakaavan muutoksella tavoitellaan monipuolisten palveluiden ja eri asumismuotojen tarjonnan parantamista Leppäveden alueella. Asemakaavamuutoksella myös ajantasaistetaan asemakaava vastaamaan toteutunutta maankäyttöä.

Kaavaluonnos oli nähtävillä 3.12.2020.-8.1.2021 välisenajan
kaavakartta_luonnos
kaavaselostus_luonnos
kaavaselostuksen liitteet