Olet täällä

Lintumäen ja Korpelan asemakaava

Lintumäen ja Korpelan asemakaava

Suunnittelualue sijaitsee Leppäveden taajaman pohjoisosassa asemakaavoitetun alueen ja Kuukanpääntien välisellä alueella. Suunnittelun tavoitteena on osoittaa ympäröivään maankäyttöön ja rakentamiseen sopivaa asuntotuotantoa sekä teollisuusalueita. Suunnittelualueessa on mukana asemakaavoitettua aluetta Leppäveden urheilukentän alueella ja sen lähiympäristössä, joilta osin voimassa olevaa asemakaavaa muutetaan. Suunnittelualueen pinta-ala on noin 35 ha.

Kaavan vaiheet
Kaavaluonnoksen nähtävilläoloaika 23.5. – 24.6.2019
Kaavakartta_luonnos
Kaavaselostus_luonnos

Tiistaina 18.6.2019 klo 17 – 18.30 järjestettiin kaava-alueen maastokäynti yhdessä kaavoittajien kanssa.
Esittelykierroksella tutustutiin myös Tiituspohjantien varren kerrostalosuunnitelmiin, jota koskeva asemakaavamuutos on vireillä.
 

Additional info