Olet täällä

Rajamäentie 5

Tietoa Laukaasta

Suunnittelukohde sijaitsee Leppäveden teollisuusalueella Rajamäentie nimisen kadun päässä. Asemakaavan muutos koskee teollisuus- ja varastorakennusten kortteli (T) 201 tonttia 5 sekä siihen liittyvää lähivirkistysaluetta. Alueen laajuus on noin 7,3 ha.

Kaavan vaiheet:
Asemakaavan muutosta koskeva osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut nähtävillä 10.1. -25.1.2019 välisen ajan.

Kaavaluonnos on ollut nähtävillä 7.11. -22.11.2019 välisen ajan.

Kaavaehdotus on nähtävillä 19.12.2019 -24.1.2020 välisen ajan.
Kaavaehdotus
kaavaselostus
kaavaselostuksen liitteet

Kunnanvaltuusto on 17.2.2020 hyväksynyt kaavaehdotuksen.
Kaava on saanut lainvoiman 31.3.2020
kaavakartta_ehdotus
kaavaselostus_ehdotus