Olet täällä

Lievestuoreen asemakaavat

Talvinen tie
Lievestuoreen asemakaava

Lievestuoreen taajaman kehittämissuunnitelma valmistui keväällä 2017. Kehittämissuunnitelmalla haluttiin saada kokonaiskuva ja visio taajaman maankäytön, elinkeinoelämän, toimintojen ja kuntatalouden näkökulmasta. Kehittämissuunnitelman tavoitteena oli löytää keinot keskustan elin– ja vetovoimaisuuden turvaamiseksi ja lisäämiseksi.

Kehittämissuunnitelmassa esitettyjen tavoitteiden toteuttamiseksi alueen asemakaavaa tulee muuttaa. Kaavoitus käynnistetään vetovoimaisimmista ja taajamakuvan kannalta merkittävimmistä kohteista.

 

 

Additional info