Olet täällä

Lievestuoreen asemakaavat

Tietoa Laukaasta

Liepeentie
Lievestuoreen asemakaava

Lievestuoreen taajaman kehittämissuunnitelma valmistui keväällä 2017. Kehittämissuunnitelmalla haluttiin saada kokonaiskuva ja visio taajaman maankäytön, elinkeinoelämän, toimintojen ja kuntatalouden näkökulmasta. Kehittämissuunnitelman tavoitteena oli löytää keinot keskustan elin– ja vetovoimaisuuden turvaamiseksi ja lisäämiseksi.

Kehittämissuunnitelmassa esitettyjen tavoitteiden toteuttamiseksi alueen asemakaavaa tulee muuttaa. Kaavoitus käynnistetään vetovoimaisimmista ja taajamakuvan kannalta merkittävimmistä kohteista.

Lievestuoreen asemakaavan muutos; Valtatie 9 ja Hohontie

Suunnittelualue sijaitsee Lievestuoreella ja siihen kuuluu alueita Hohontien, Lipeentien ja valtatie 9:n varrella (ks. kuva 1). Suunnittelualueen pinta-ala on noin 63 ha ja alue koostuu kahdesta osasta. Itäiseen osaan kuuluvat Hohontie ja siihen rajoittuvat asuin- ja teollisuuskorttelit sekä valtatie 9 ja sen pohjoispuolella olevat teollisuuskorttelit Hohontien risteyksestä noin 1,4 km länteen. Läntiseen osaan kuuluu pääosin Liepeentie Kelkkamäentie–Suurosentie-risteyksestä huoltoaseman alueeseen valtatie 9:n risteyksessä.

Tiesuunnitelma valtatie 9:n parantamiseksi Lievestuoreen kohdalla on valmistunut vuonna 2019. Tiesuunnitelman hyväksyy Liikenne – ja viestintävirasto Traficom. Asemakaavamuutoksen tavoitteena on muuttaa valtatietä 9 koskeva yleisen tien alue vastaamaan laadittua tiesuunnitelmaa.  Hohontien ja Liepeentien alueella tavoitteena on muuttaa yleisentien alueet katualueeksi. Lisäksi kaavamuutoksella tarkistetaan niitä ympäröivää maankäyttöä sekä ajantasaistetaan asemakaavaa. Vt 9 ja Liepeentien liittymässä sijaitsevan huoltoaseman alueen osalta käyttötarkoitusta tutkitaan alueen kehittämisen kannalta liikenteen solmukohdassa.  

kaavaluonnon oli nähtävillä 14.5.-15.6.2020
kuulutus nähtävilläolosta
Kaavakartta_luonnos
Kaavaselostus_luonnos

Keskustan asemakaavan muutos

Osallistumis-ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä 9.8.-24.8.2018 välisen ajan.

Pienet asemakaavamuutokset

Osallistumis-ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä 9.8.-24.8.2018 välisen ajan.

Liepeentien muuttaminen kaduksi

Osallistumis-ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä 9.8.-24.8.2018 välisen ajan.

Haarlan rannan asemakaavan muutos

Osallistumis-ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä 9.8.-24.8.2018 välisen ajan.

 

Additional info