Olet täällä

Vihtavuoren asemakaavat

Tietoa Laukaasta

Kuhankosken sotilasvirkatalon päärakennus sijaitsee upealla paikalla Iso-Kuhajärven ja Kuhavirran välisellä kapealla kannaksella.
Vihtavuoren asemakaavat

Kuhankosken asemakaava

Kuhankosken asemakaava-alue sijaitsee Iso-Kuhajärven ja Kanavareitin välisellä kannaksella käsittäen entisen Bovalliuksen ammattiopiston ja Puustellin työkylän alueen ympäristöineen. Suunnittelun tavoitteena on kehittä aluetta asumiseen sekä nykyisten rakennusten uudiskäyttöä huomioiden alueelle sijoittuvan rakennuskannan kulttuuriympäristöarvot sekä maisema- ja luontoarvot. Suunnittelualueen pinta-ala on noin 50 ha.

Kaavaluonnos oli nähtävillä 11.2.-15.3.2021 välisen ajan
Kuulutus ja kaavoitusasiakirjat

Osallistumis-ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä 9.8.-24.8.2018 välisen ajan.

Vihtavuori; Seututien 637 tie- ja liittymäjärjestelyjä koskeva asemakaavan muutos ja laajennus

Suunnittelualue käsittää seututien 637 alueen sekä siihen liittyvät Vihtavuorentien, Hermannintien ja Haavistontien liittymäalueet. Tavoitteena on muuttaa voimassa olevia asemakaavoja sekä laajentaa asemakaava-aluetta vastaamaan alueelle laadittavaa tiesuunnitelmaa.

Osallistumis-ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä 11.2.-26.2.2021 välisen ajan
Kuulutus ja kaavoitusasiakirjat

Nitraajantien ja Kaivokujan alueen asemakaavan muutos

Osallistumis-ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä 9.8.-24.8.2018 välisen ajan.

 

 

Additional info